Autamme yrittäjiä rakentamaan menestystarinoita.

Juuri Partners on suomalainen pääomasijoitusyhtiö, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä sekä keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, velkarahoitus sekä liiketoiminnan strateginen tuki.

Juuri Partners tukee yrittäjiä/omistajia yrityksen kehittämisessä ja kasvattamisessa sekä rahoittajana että yritykseen voimakkaasti sitoutuneena ulkopuolisena sparraajana. Juuri Rahaston kohdeyrityksissä enemmistöomistajina jatkavat yrittäjät/omistajat hyötyvät yhteisesti aikaan saadusta omistaja-arvon kasvusta.

Juuri Partners mahdollistaa sukupolven- ja omistajavaihdoksia sekä yrityksen johdon tekemiä yritysostoja. Juuri Partnersin rahoitusmallin avulla yrityksen omistajarakenne voidaan järjestellä yrittäjiä motivoivaksi. Juuri Partnersin tiimin sekä verkostojen osaaminen on käytettävissä niin omistajarakennejärjestelyissä kuin uuden kasvuhakuisen strategian luomisessa ja toteuttamisessa.

Juuri Partners on rahaston hallinnointiyhtiö, joka etsii Juuri Rahastoon uusia sijoituskohteita, kehittää kohteita aktiivisesti sekä irtautuu niistä. Juuri Rahaston pääomat ovat kotimaisilta vakavaraisilta institutionaalisilta sijoittajilta.

Kohdeyritykset

Ajankohtaista