Yrityksistä menestystarinoita

Juuri Rahastojen kumppaniksi halutaan löytää kehitys- ja kasvukykyisiä suomalaisia pk-yrittäjiä ja -yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 5 – 150 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tulee olla tervettä; yhtiön tuote tai palvelu on pitkällä tähtäimellä kilpailukykyinen, se asemoituu hyvin kilpailukenttään ja toimialan näkymät ovat vähintään vakaat. Kohdeyritykset ja niiden omistajat ovat halukkaita kasvamaan, kehittämään toimintaansa ja sitoutumaan yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.