Yrityksistä menestystarinoita

Juuri Rahaston kumppaniksi halutaan löytää noin 12 – 15 kehitys- ja kasvukykyistä suomalaista pk-yrittäjää ja –yritystä, joiden liikevaihto on noin 5 – 50 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan tulee olla tervettä; yhtiön tuote tai palvelu on pitkällä tähtäimellä kilpailukykyinen, se asemoituu hyvin kilpailukenttään ja toimialan näkymät ovat vähintään vakaat. Kohdeyritykset ja niiden omistajat ovat halukkaita kasvamaan, kehittämään toimintaansa ja sitoutumaan yhdessä sovittuihin tavoitteisiin.