Väkevästi suomalaisen yrittäjyyden asialla

Tiimi

Juuri Partnersin tiimissä on yhdeksän henkeä, joilla kaikilla on laaja-alainen rahaston toimintaa tukeva osaamispohja. Tiimi kostuu monipuolisesta yrityksen kehittämisen, hallitustyöskentelyn, liiketoiminnan johtamisen, markkinoinnin & brändinrakennuksen, rahoituksen, yritysjärjestelyiden ja pääomasijoitustoiminnan osaamisesta.

Tommi Asmala

Partner
+358 40 534 6228

Tommilla on kokemusta investointipankkitoiminnasta, niin yritysjärjestelyistä kuin listautumisistakin, sekä vahva tausta strategian ja markkinoiden analysoinnista. Tommi tukee kohdeyrityksiä strategian toteuttamisessa ja tuottaa markkina-analyysia.

Markus Einiö

Partner
+358 50 594 6363

Markuksella on monipuolinen, yli 20 vuoden kokemus yrittäjänä, konsulttina sekä ammattijohtajana yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän omaa vahvan taustan erityisesti myynnin, markkinoinnin ja brändin tuloksekkaasta rakentamisesta. Markus vastaa kohdeyritysten analysoinnista, niiden strategiatyöskentelyn, liiketoiminnan kehittämisen ja muutosjohtamisen tukemisesta, sekä liiketoiminnan kehitysohjelmien toteutuksen seurannasta kohdeyhtiöissä.

Joni Mäkelä

CFO, Partner
+358 40 757 3772

Jonilla on lähes 20 vuoden kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä kotimaisissa sekä ulkomaisissa konserneissa. Aikaisemmissa positioissaan hän toiminut johtoryhmän jäsenenä, vastaten taloushallinnosta, hallinnosta, logistiikasta sekä IT-funktioista. Sisäinen ja ulkoinen laskenta, raportointi, budjetointi ja ennustaminen, kannattavuuslaskenta ovat muun muassa ovat hänen erityisalaansa. Joni vastaa kohdeyritysten talouden, hallinnon, raportoinnin sekä järjestelmien kehittämisestä.

Anita Ojala

Partner
+358 40 826 2085

Anitalla on reilu 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyiden rahoittamisesta sekä velkainstrumenteilla että oman pääoman ehtoisesti. Hän on kokenut yritysten analysoija ja omaa vahvaa toimiala- sekä rahoitusmarkkinaosaamista. Anita vastaa kohdeyritysten taloudellisesta analyysistä, sijoitusten rakenteen suunnittelusta, rahoitusjärjestelyiden toteutuksesta, kohdeyritysten taloudellisesta seurannasta, jälleenrahoituksesta ja irtautumisten valmisteluista.

Samuli Sipilä

Toimitusjohtaja, Partner
+358 40 771 1764

Työuransa Samuli on tehnyt rahoitusalalla, toimitusjohtajana useissa eri yhtiöissä vuodesta 2007 lähtien. Samulilla on laajalti kokemusta yritystoiminnan aloittamisesta, kasvattamisesta sekä myymisestä ja hän on toiminut useissa eri hallituksissa alkaen perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana 90-luvun alkupuolella. Samuli on toiminut pääomasijoitusalalla toistakymmentä vuotta ja toimii Juuri Rahaston hallinnointiyhtiö Juuri Partners Oy:n toimitusjohtajana.

Tapani Varjas

Partner
+358 40 555 5758

Tapanilla on laaja-alainen, noin 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä, investointipankkitoiminnasta, yritysjärjestelyistä, vähemmistöomistamisesta, hallinnointitavasta (corporate governance) ja riskienhallinnasta. Tapani vastaa kohdeyritysten hallinnointitavan kehittämisestä, yritys- ja rahoitusjärjestelyiden dokumentaatiosta, riskienhallinasta ja omistaja-arvolähtöisen yritysvastuun toteutumisesta sijoitustoiminnassa.

Hanna Viinikainen

Partner
+358 50 407 1788

Hannalla on monipuolinen kokemus yritysten kokonaisvaltaisesta analysoinnista sekä yritysjärjestelyiden rahoittamisesta erilaisilla velkainstrumenteilla. Hanna vastaa kohdeyritysten analysoinnista, rahoitusjärjestelyjen toteutuksesta sekä kohdeyritysten seurannasta.

Aki Samaletdin

Analyytikko
+358 50 558 1752

Akilla on kokemusta yritysjärjestelyiden neuvonannosta niin myyjän kuin ostajan puolella, ja hänellä on vahva tausta yritysten liiketoiminnan analysoinnista. Aki osallistuu uusien kohdeyhtiöiden ja markkinoiden analysointiin, yritysjärjestelyiden toteuttamiseen sekä kohdeyhtiöiden seurantaan ja kehittämiseen.

Laura Pirhonen

Associate
+358 40 706 2624

Lauralla on laaja-alaista kokemusta mm. liiketoimintasuunnitelmien ja strategian, myynnin ja markkinoinnin sekä tukitoimintojen kehittämisestä niin Suomessa kuin ulkomailla. Laura osallistuu kohdeyhtiöiden seurantaan ja kehittämiseen, uusien kohdeyhtiöiden ja markkinoiden analysointiin, sekä yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Hallitus

Juuri Partnersin hallitus koostuu neljästä ulkopuolisesta jäsenestä sekä yhdestä Juuri Partnersin osakkaasta. Hallitukseen olemme hakeneet laajaa osaamista erityisesti strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, yrittäjyydestä, rahoituksesta, maineenhallinnasta sekä mediasuhteista.

Jukka Hienonen

Hallituksen puheenjohtaja

Tausta: Paroc (hpj), SRV (CEO), Finnair (CEO), Stockmann (hpj)

Vahvuudet: Hallitustyöskentely, johtaminen, strategiatyö, kansainvälistyminen, vähittäiskauppa, kiinteistöt

Miksi Juuri? Monen kasvuyrityksen pullonkaula on rahoitus. Juuri Partners monipuolistaa pk-yritysten rahoitusinstrumentit tämän päivän tasolle. Mukanaolomme vähemmistöomistajana mahdollistaa yrittäjälle täysipainoisen keskittymisen yrityksensä kehittämiseen.

Jouni Heinonen

Hallituksen jäsen

Tausta: Pohjoisranta Burson-Marsteller (CEO, partner), Wallstreet Financial Services (hallituksen jäsen), Erweko (hallituksen jäsen)

Vahvuudet: Maineenhallinta ja maineriskit, yritysviestintä, kriisiviestintä, sijoittajaviestintä ja hallitustyöskentely.

Miksi Juuri? On pääomasijoittajia ja pääomasijoittajia – Juuren missiona on kasvattaa ja kehittää menestyviä PK-yrityksiä, juuri sitä mitä Suomi nyt tarvitsee.

Pertti Korhonen

Hallituksen jäsen

Tausta: DNA (hpj), Outotec (CEO), Elektrobit (CEO), Nokia (CTO, johtokunnan jäsen), Nokia Mobile Phones (EVP, Operations Logistics,  Sourcing), pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenyyksiä (Ahlström, Rautaruukki, Elisa, QPR)

Vahvuudet: Teknologia- ja ohjelmistoliiketoiminta, tuote- ja projektiliiketoiminta,  digitalisaatio, kansainvälinen liiketoiminta, yritysvastuu

Miksi Juuri? Juurella on vahva missio auttaa Suomalaisia PK-yrityksiä kasvuun vahvassa yhteistyössä yrittäjän kanssa. Juuri tätä Suomi nyt tarvitsee.

Topi Paananen

Hallituksen jäsen

Tausta: Peikko Group (CEO), Foxconn, Eimo, Akzo Nobel

Vahvuudet: Yrittäjyys sekä perheyrittäjyys, johtaminen, kansainvälisyys ja kasvu

Miksi Juuri? Juuren strategia rahoittaa ja tukea yritysten kasvua sopii varmasti niin kansainvälistymään pyrkiville yrityksille kuin perheyrityksillekin ja Juuren kautta saan antaa osaamista ja kokemustani suomalaisten pk-yritysten käyttöön.

Asiantuntijaverkosto

Juuri Partnersin toimintaa ovat kehittämässä ja tukemassa laaja verkosto eri alojen kokeneita tekijöitä. Juuri Partners Oy:n neuvonantajaverkoston jäseniksi on kutsuttu toimialaansa muokanneita, menestyneitä ja kokeneita yrittäjiä. Neuvonantajat ovat osa Juuri Partnersin verkostoa ja he mukana tukemassa Juuri Rahaston kohdeyritysten kasvua ja menestystä.
Osana Juuri Rahaston kohdeyhtiöiden strategiakehitystä, sekä johdon tukemista toimeenpanossa, hallinnointiyhtiö Juuri Partners etsii kohdeyhtiöiden hallituksiin eri alojen parhaita osaajia sekä kokeneita ja näkemyksellisiä henkilöitä. Kohdeyritysten asiantuntijajäsenet ovat osa Juuri Partnersin verkostoa ja he ovat arvokkaalla tavalla tukemassa suomalaisia, kasvuhaluisia pieniä- ja keskisuuria yrityksiä.

Aarne Hallama

Hallituksen jäsen

Juha Hetemäki

Hallituksen neuvonantaja

Pertti Karjalainen

Neuvonantajaverkoston jäsen

Esa Korvenmaa

Hallituksen jäsen

Juho Lipsanen

Hallituksen jäsen

Jussi Lystimäki

Neuvonantajaverkoston jäsen

Tom Nickels

Hallituksen jäsen

Pertti Nupponen

Hallituksen puheenjohtaja

Tuire Nyberg

Hallituksen jäsen

Jali Prihti

Neuvonantajaverkoston jäsen

Mari Puoskari

Hallituksen jäsen

Sampo Päällysaho

Hallituksen jäsen

Kalle Reponen

Hallituksen jäsen

Kimmo Kedonpää

Hallituksen jäsen

Anssi Rantasalo

Hallituksen jäsen

Eero Raappana

Hallituksen jäsen

Johan Sandell

Hallituksen jäsen