Väkevästi suomalaisen yrittäjyyden asialla

Tiimi

Juuri Partnersin tiimi koostuu kolmestatoista pääomasijoittamisen ammattilaisesta, joilla kaikilla on laaja-alainen rahaston toimintaa tukeva osaamispohja. Tiimiläistemme vahva asiantuntijuus ulottuu aina rahoituksesta, yritysjärjestelyistä ja pääomasijoitustoiminnasta yrityksen kehittämiseen, hallitustyöskentelyyn, liiketoiminnan johtamiseen, teknologiaan, markkinointiin ja brändinrakennukseen.

Antti Antikainen

Antti Antikainen

Investment Manager
+358 40 484 9695

Antilla on laaja-alainen kokemus yritys-, kiinteistö- ja rahoitustransaktioiden neuvonannosta asianajotoimistosta. Antti osallistuu kohdeyhtiöiden seurantaan ja kehittämiseen sekä riskienhallintaan että uusien kohdeyhtiöiden ja markkinoiden analysointiin. Lisäksi Antti on mukana yritysjärjestelyiden toteuttamisessa ja Juuren dokumentaation laadinnassa.

Tommi Asmala

Tommilla on kokemusta investointipankkitoiminnasta, niin yritysjärjestelyistä kuin listautumisistakin, sekä vahva tausta strategian ja markkinoiden analysoinnista. Tommi tukee kohdeyrityksiä strategian toteuttamisessa ja tuottaa markkina-analyysia.

Eetu Blomqvist

Eetulla on kattava kansainvälinen kokemus teknologiakentästä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Eetu vastaa kohdeyritysten digitalisaatiosta ja teknologiakyvykkyyksien kehittämisestä. Lisäksi Eetu tukee kohdeyhtiöitä koko sijoituksen elinkaaren ajan ja tarjoaa teknologiaperspektiivin uusien yhtiöiden ja markkinan analysointiin.

Markus Einiö

Markuksella on monipuolinen, yli 20 vuoden kokemus yrittäjänä, konsulttina sekä ammattijohtajana yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän omaa vahvan taustan erityisesti myynnin, markkinoinnin ja brändin tuloksekkaasta rakentamisesta. Markus vastaa kohdeyritysten analysoinnista, niiden strategiatyöskentelyn, liiketoiminnan kehittämisen ja muutosjohtamisen tukemisesta, sekä liiketoiminnan kehitysohjelmien toteutuksen seurannasta kohdeyhtiöissä.

Joni Mäkelä

Jonilla on lähes 20 vuoden kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä kotimaisissa sekä ulkomaisissa konserneissa. Aikaisemmissa positioissaan hän toiminut johtoryhmän jäsenenä, vastaten taloushallinnosta, hallinnosta, logistiikasta sekä IT-funktioista. Sisäinen ja ulkoinen laskenta, raportointi, budjetointi ja ennustaminen, kannattavuuslaskenta ovat muun muassa ovat hänen erityisalaansa. Joni vastaa kohdeyritysten talouden, hallinnon, raportoinnin sekä järjestelmien kehittämisestä.

Anita Ojala

Anitalla on reilu 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyiden rahoittamisesta sekä velkainstrumenteilla että oman pääoman ehtoisesti. Hän on kokenut yritysten analysoija ja omaa vahvaa toimiala- sekä rahoitusmarkkinaosaamista. Anita vastaa kohdeyritysten taloudellisesta analyysistä, sijoitusten rakenteen suunnittelusta, rahoitusjärjestelyiden toteutuksesta, kohdeyritysten taloudellisesta seurannasta, jälleenrahoituksesta ja irtautumisten valmisteluista.

Laura Pirhonen

Laura Pirhonen

Investment Manager
+358 40 706 2624

Lauralla on laaja-alaista kokemusta mm. liiketoimintasuunnitelmien ja strategian, myynnin ja markkinoinnin sekä tukitoimintojen kehittämisestä niin Suomessa kuin ulkomailla. Laura osallistuu kohdeyhtiöiden seurantaan ja kehittämiseen, uusien kohdeyhtiöiden ja markkinoiden analysointiin, sekä yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Iiro Salminen

Iiro Salminen

Investment Analyst
+358 50 361 4439

Iirolla on muutaman vuoden kokemus investointipankkitoiminnasta, jossa hän on keskittynyt erityisesti pörssilistautumisiin ja M&A-transaktioihin. Hänellä on syvällinen osaaminen yritysten ja markkinoiden analysoinnista. Iiro tukee Juuren tiimiä transaktioiden toteuttamisessa, tekee markkina-analyysejä, ja osallistuu kohdeyritysten kehittämiseen.

Aki Samaletdin

Aki Samaletdin

Investment Manager
+358 50 558 1752

Akilla on kokemusta yritysjärjestelyiden neuvonannosta niin myyjän kuin ostajan puolella, ja hänellä on vahva tausta yritysten liiketoiminnan analysoinnista. Aki osallistuu uusien kohdeyhtiöiden ja markkinoiden analysointiin, yritysjärjestelyiden toteuttamiseen sekä kohdeyhtiöiden seurantaan ja kehittämiseen.

Samuli Sipilä

Samuli Sipilä

Toimitusjohtaja, Partner
+358 40 771 1764

Työuransa Samuli on tehnyt rahoitusalalla, toimitusjohtajana useissa eri yhtiöissä vuodesta 2007 lähtien. Samulilla on laajalti kokemusta yritystoiminnan aloittamisesta, kasvattamisesta sekä myymisestä ja hän on toiminut useissa eri hallituksissa alkaen perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana 90-luvun alkupuolella. Samuli on toiminut pääomasijoitusalalla toistakymmentä vuotta ja toimii Juuri Rahaston hallinnointiyhtiö Juuri Partners Oy:n toimitusjohtajana.

Jenni Suhonen

Jennillä on kokemusta kotimaisen kasvuyhtiön controllerina toimimisesta Fafa’s Finlandilta, missä Jenni vastasi yhtiön Suomen toimintojen sisäisestä laskennasta ja kehittämisestä. Lisäksi Jenni oli mukana rakentamassa Fafa’sin ulkomaisen yksikön controller toimintoja. Juuressa Jenni osallistuu mm. kohdeyhtiöiden seurantaan, talousraportoinnin kehittämiseen sekä Juuri Rahastojen rahastoraportointiin.

Tapani Varjas

Tapanilla on laaja-alainen, noin 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä, investointipankkitoiminnasta, yritysjärjestelyistä, vähemmistöomistamisesta, hallinnointitavasta (corporate governance) ja riskienhallinnasta. Tapani vastaa kohdeyritysten hallinnointitavan kehittämisestä, yritys- ja rahoitusjärjestelyiden dokumentaatiosta, riskienhallinasta ja omistaja-arvolähtöisen yritysvastuun toteutumisesta sijoitustoiminnassa.

Hanna Viinikainen

Hannalla on monipuolinen kokemus yritysten kokonaisvaltaisesta analysoinnista sekä yritysjärjestelyiden rahoittamisesta erilaisilla velkainstrumenteilla. Hanna vastaa kohdeyritysten analysoinnista, rahoitusjärjestelyjen toteutuksesta sekä kohdeyritysten seurannasta.

Hallitus

Juuri Partnersin hallituksen jäsenet ovat strategisen ja operatiivisen johtamisen, yrittäjyyden, rahoituksen, maineenhallinnan sekä mediasuhteiden näkemyksellisiä ammattilaisia. Hallitus muodostuu kolmesta ulkopuolisesta jäsenestä ja yhdestä Juuri Partnersin osakkaasta.

Topi Paananen

Hallituksen puheenjohtaja

Tausta: Peikko Group (CEO), Foxconn, Eimo, Akzo Nobel

Vahvuudet: Yrittäjyys sekä perheyrittäjyys, johtaminen, kansainvälisyys ja kasvu

Miksi Juuri? Juuren strategia rahoittaa ja tukea yritysten kasvua sopii varmasti niin kansainvälistymään pyrkiville yrityksille kuin perheyrityksillekin ja Juuren kautta saan antaa osaamista ja kokemustani suomalaisten pk-yritysten käyttöön.

Kati Levoranta

Hallituksen jäsen

Tausta: P2X Solutions (EVP), Rovio (CEO), Nokia, Pöyry, Valio

Vahvuudet: Liikkeenjohto, kansainvälisyys, brändit, tiiminrakentaja

Miksi Juuri? On hienoa olla mukana Juuren toiminnassa ja auttamassa suomalaisia yrittäjiä rakentamaan menestystarinoita. Juurella on huippu tiimi ja olenkin hyvin iloinen päästessäni työskentelmään heidän kanssaan kohdeyritysten parissa.

Reetta Rajala

Hallituksen jäsen

Tausta: CCEA (perustaja & CEO), HP, Veho

Vahvuudet: Muutosjohtaminen, kasvuyrittäjyys, suuryritykset, myynti

Miksi Juuri? Ulkoinen sijoittaja tuo useimmiten merkittäviä muutoksia yritykselle, sen omistajille, johdolle ja työntekijöille. On upeaa päästä varmistamaan portfolioyhtiöiden ihmismuutosten onnistuminen Juuren huippuammattilaisten kanssa

Johan Aalto

Hallituksen jäsen

Tausta: Hannes Snellman Asianajotoimisto (Partner), Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n hallituksen puheenjohtaja (Skattmästare)

Vahvuudet: Yritysjärjestelyt, asiantuntijaorganisaation johtaminen, kansainvälisyys

Miksi Juuri? On innostavaa päästä mukaan tukemaan suomalaisten kasvutarinoiden rakentamista Juuri Partnersin hallituksessa. Suomi tarvitsee kasvua ja yrittäjyyttä. Juuri Partnersin tiimi ja sen hallinnoimat kasvurahastot tarjoavat yrittäjille tukea ja työvälineitä kasvutavoitteiden saavuttamiseen.

Asiantuntijaverkosto

Juuri Partners Oy:n toimintaa kehittää ja tukee laaja verkosto eri alojen kokeneita tekijöitä. Yhtiön neuvonantajaverkostossa toimii joukko toimialaansa muokanneita, menestyneitä ja kokeneita yrittäjiä. Verkoston jäsenet ovat mukana tukemassa Juuri Rahaston kohdeyritysten kasvua ja menestystä.

Juuri Partners etsii myös kohdeyhtiöidensä hallituksiin eri alojen parhaita osaajia osana kohdeyhtiöiden strategiakehitystä. Kohdeyritysten asiantuntijajäsenet ovat tärkeä osa Juuri Partnersin verkostoa ja tukevat arvokkaalla tavalla kasvuhaluisia suomalaisia pk-yrityksiä.

Saila Miettinen-Lähde

Hallituksen jäsen

Jan Mattlin

Hallituksen puheenjohtaja

Pasi Rannus

Hallituksen jäsen

Pertti Nupponen

Hallituksen jäsen

Antti Vilkuna

Hallituksen jäsen

Tuire Nyberg

Hallituksen jäsen

Petri Kalliokoski

Hallituksen jäsen

Laura Tarkka

Hallituksen jäsen

Perttu Kröger

Hallituksen jäsen

Dan Ahlstedt

Hallituksen jäsen

Samu Konttinen

Hallituksen jäsen

Hannes Helenius

Hallituksen jäsen

Jaakko Tennilä

Hallituksen jäsen

Max Alfthan

Hallituksen jäsen

Mikko Soirola

Hallituksen puheenjohtaja

Sami Luokkamäki

Hallituksen jäsen

Petri Pitkäranta

Hallituksen jäsen

Pär Österlund

Hallituksen jäsen

Jan Vapaavuori

Hallituksen jäsen

Jukka-Pekka Särkkä

Hallituksen jäsen

Hanna Reijonen

Hallituksen jäsen

Johan Sandell

Hallituksen jäsen

Kari Liuska

Hallituksen puheenjohtaja

Teresa Laimio

Hallituksen jäsen

Kalle Ruuskanen

Hallituksen jäsen