Destaclean

 • 6/2017
  Sijoitushetki
 • 8m€
  Liikevaihto
 • 19
  Henkilöstö
 • Vantaa
  Sijainti
 • Kasvun rahoitus
  Miksi Juuri?

Destaclean on rakennus- ja pakkausmateriaalien vastaanottoon ja käsittelyyn erikoistunut kiertotalousyritys. Destacleanin liiketoimintakonsepti pohjautuu laajan kumppaniverkoston rakentamiseen ja kaikkia osapuolia hyödyttävään yhteistyöhön. Destaclean on keskittynyt ydinosaamiseen, rakennus- ja pakkausjätteen vastaanottoon, käsittelyyn sekä myyntiin ja on riippumaton toimija jätteenkuljetukseen keskittyneille autoilijoille ja logistiikkayrityksille.  Yhtiö on tuonut markkinoille ainutlaatuisen betoniteknologiaan perustuvan innovaation, ekologisen Puukivi-komposiittimateriaalin. Puukivellä betonituotteiden hiilidioksiidipäästöjä voidaan vähentää ja pienentää esimerkiksi ympäristörakentamisen hiilijalanjälkeä merkittävästi.

Juuri Partnersin mukaantulo varmistaa meille nykyistä nopeamman kasvun sekä tuotekehityksen. Juuri Partnersin kanssa tehty rahoitus- ja omistusjärjestely mahdollistaa Destacleanin ainutlaatuisen palvelumallin nopeamman laajentamisen. Samalla saamme strategista ja operatiivista osaamista Puukivi-konseptin tuotesovellusten edelleen kehittämiseen ja kaupallistamiseen.

Reino Partanen, hallituksen puheenjohtaja

Pertti Nupponen

Hallituksen puheenjohtaja

Antti Vilkuna

Hallituksen jäsen