Juuri Partners Destacleanin vähemmistöomistajaksi – kiertotalousyhtiö tähyää maailmalle kehittämänsä Puukivi-materiaalin avulla

Destaclean Oy konseptoi rakennusjätteen käsittelyn, kierrätyksen ja hyödyntämisen uudelleen. Yhtiön kehittämä Puukivi tarjoaa innovatiivisen ratkaisun myös betonirakentamisen ympäristöhaasteisiin. Jatkossa toiminta kasvaa PK-yritysten kehittämiseen keskittyvän pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:n tullessa vähemmistöosakkaaksi.

Destaclean vie kiertotalouden konseptillaan rakennusjätteen kierrätyksen uudelle, konkreettiselle tasolle. Yhtiö on tuonut markkinoille myös ainutlaatuisen betoniteknologiaan perustuvan innovaation: Destacleanin kehittämä ekologinen Puukivi-komposiittimateriaali on otettu erinomaisesti vastaan, ja sen hyödyntämis- ja lisensointimahdollisuudet ovat merkittävät myös kansainvälisellä tasolla. Yhtiöllä on tällä hetkellä ainoana Suomessa kierrätyspuusta valmistetun puukuidun ”end of waste” -ympäristölupa, mikä mahdollistaa Puukivi -tuotteiden kaupallisen valmistuksen. Vahvasti kasvava yhtiö on valinnut kehityskumppanikseen ja osakkaakseen nyt allekirjoitetun kaupan myötä PK-yrityksiin sijoittavan pääomasijoitusrahaston Juuri Rahasto I Ky:n, jota hallinnoi Juuri Partners Oy. Destacleanin nykyiset pääomistajat Reino Partanen ja Matti Hallinen jatkavat yhtiön enemmistöomistajina nykyisissä tehtävissään.

”Juuri Partnersin mukaantulo varmistaa meille nykyistä nopeamman kasvun ja tuotekehityksen. Nyt tehty järjestely mahdollistaa Destacleanin ainutlaatuisen yritysyhteistyöhön perustuvan palvelumallin yhä voimakkaamman kehittämisen yhdessä kumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Samalla saamme strategista ja operatiivista osaamista Puukivi-konseptin tuotesovellusten edelleen kehittämiseen ja kaupallistamiseen sekä Juuri Partnersin kanssa yhdessä laatimamme kasvustrategian toteuttamiseen”, linjaa Destacleanin hallituksen puheenjohtaja Reino Partanen.

”Destaclean sopii erinomaisesti Juuri Rahaston sijoitusstrategiaan”, sanoo Juuri Partnersin toimitusjohtaja Samuli Sipilä. ”Yhtiön kasvupotentiaali on merkittävä, sillä rakennusjätteen aito kierrättäminen on Suomessa alkuvaiheessa. EU:n jätedirektiivi edellyttää, että vuoteen 2020 mennessä rakennusjätteestä tulisi kierrättää maa- ja kiviainekset pois lukien 70 %. Suomi yltää toistaiseksi vasta noin 40 prosentin kierrätysasteeseen.”

Pitkälti integroitu kierrätysprosessi

Vuonna 1998 perustettu Destaclean Oy lähestyy rakennusjätteen käsittelyä kiertotalouden näkökulmasta. Tavoitteena on minimoida loppusijoitukseen päätyvän jätteen määrä ja hyödyntää markkinoilla uusia innovatiivisia kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita. Yhtiö on kehittänyt rakennusjätteen vastaanottoon, lajitteluun, prosessointiin ja edelleen hyödyntämiseen pitkälle integroidun Destaclean®-konseptin. Destacleanin materiaalien kierrätysasemat sijaitsevat Helsingissä ja Tuusulassa. Yrityksen kierrätystuotetehdas on Hyvinkäällä. Tarkoitus on laajentaa toimintaa myös muualle Suomeen. Juuri Partnersin investoinnin avulla Tuusulaan Kelatien teollisuusalueelle rakennetaan moderni raaka-ainetehdas, jonka on määrä olla tuotantovalmiina v. 2018 aikana.

Puukivi herättää kiinnostusta

Destacleanin ensimmäinen kaupallinen tuoteinnovaatio on ympäristörakentamiseen soveltuva Puukivi. Puukivi on betoniteknologiaan perustuva komposiitti, joka sisältää kierrätyspuumurskeesta valmistettua puhdasta puukuitua.

Tuotteelle on todellista tilausta: betoni on maailman käytetyin rakennusaine, ja sen valmistus aiheuttaa noin viisi prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä. Kun 20–60 % koko betonimassan tilavuudesta korvataan kierrätysmateriaalina syntyneellä puukuidulla, ympäristövaikutukset vähenevät lähes samassa suhteessa. Puukivestä voidaan valmistaa eri käyttötarkoituksiin soveltuvia ekologiasia tuotteita, joiden ominaisuuksina voi olla sitkeys, keveys, äänen eristävyys, työstettävyys ja kestävyys.  Myös Puukiven sementti on korvattavissa suurelta osin masuunikuonalla ja puutuhkalla. Tällöin Puukiven kierrätysaste on yli 90 %.

”Tällä hetkellä Puukiveä käytetään piha-alueiden rakentamiseen, ja materiaalin käyttö on voimakkaasti tulossa myös laajemmin infra- ja aluerakentamiseen kuten meluseinämien ja pehmeikkölaattojen rakennusaineeksi. Ympäristöystävällisyyden arvostaminen rakentamisessa on mielenkiintoinen ja erityisen kasvava trendi, jonka myötä kiinnostus Puukiveä kohtaan on noussut voimakkaasti. Käymme keskusteluja myös tuotteen kansainvälisestä lisensoimisesta. Kyselyjä asiasta on tullut Keski-Euroopasta ja jopa Kiinasta asti”, Destacleanin toimitusjohtaja Kimmo Rinne kertoo.

Destaclean kehittää jatkuvasti uusia tuotteita rakennusjätteen kierrätysasteen maksimoimiseksi. Koevalmistukset ovat osoittaneet, että sekalaisesta rakennusjätteestä erotetut jakeet soveltuvat hyvin myös muovikomposiittien valmistukseen.

Lisätietoja:

Samuli Sipilä, toimitusjohtaja, Juuri Partners Oy, puh. 040-771 1764, email: samuli.sipila@juuripartners.fi

Reino Partanen, hallituksen puheenjohtaja, Destaclean Oy, puh. 045-77502600, email: reino.partanen@destaclean.fi

Kimmo Rinne, toimitusjohtaja, Destaclean Oy, puh. 040-195 9971, email: kimmo.rinne@destaclean.fi

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Rahastoa hallinnoi Juuri Partners Oy. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Destaclean Oy on v. 1998 perustettu yksityisessä omistuksessa oleva kotimainen rakennus- ja pakkausmateriaalien kierrätykseen erikoistunut kasvuyritys, joka edistää jätelain mukaista materiaalien kierrätystä vastaanottamalla ja lajittelemalla jätteitä sekä kehittämällä kierrätysmateriaaleja ja -tuotteita Destaclean®-konseptilla.  Yrityksen toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Tuusulassa ja Hyvinkäällä. Liikevaihto on 8,5 M€ ja yritys työllistää vakituisesti noin 40 henkilöä, joista yrityksen omaa henkilöstöä on 18. Destaclean Oy on Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n jäsenyritys.