”Ei auta jäädä kilpailijoita odottelemaan” – Siilinjärveläinen Hydroline investoi tuotantoonsa 12 miljoonaa

Hydraulisylintereitä valmistava Hydroline ei halua olla pelkkä mekaniikan valmistaja ja huoltaja. Orgaanisen kasvun lisäksi lisämyyntiä haetaan ennakoivasta kunnonvalvonnasta.

Yhtiö testaa kuluvan vuoden aikana hydraulisylinterin anturointia asiakkaiden tuotteissa. Testilaitteina ovat muun muassa kaivinkone, kaivoskone, metsäkone, kappaletavaranosturi sekä pyöräkuormaaja.

”Laitteita on laitettu kentälle testeihin, ei tässä auta jäädä kilpailijoita odottelemaan. Yhtiön hallitukselle on luvattu, että ensi vuonna konsepti on valmis”, toimitusjohtaja Mikko Laakkonen kertoo.

Kahden vuoden projekti

Hydraulisylinterin kunnonvalvontasovellustaon kehitetty pari vuotta. Alkusysäys hankkeeseen saatiin Horizon 2020-hankkeesta, joka loppui viime vuoden marraskuussa.

”Olemme olleet perinteinen toimija yrityksen perustamisesta lähtien. Digitalisaation myötä pääsemme kasvamaan uudelle alueelle. Uskon, että data on uusi öljy, joka tulee siivittämään meidän kansainvälistä kasvuamme”, Mikko Laakkonen kertoo.

Kunnonvalvontasovelluksen avulla tuotteen vikaantumisesta saadaan tieto etukäteen ja huolto sekä varaosat tilattua ajoissa. Anturoitua dataa verrataan sylinterin laskennalliseen elinikään. Hydrolinen apuna kehitystyössä ovat olleet muun muassa VTT, Mevea ja Exertus.

”Meillä laukesi omakotityömaalla pienen kaivinkoneen nostosylinteri venttiileineen ja laite oli toimintakyvytön. Kone tukki ahtaan työmaan ja kaikki työt seisoivat sen takia neljä tuntia. Isossa kaivoksessa vastaava tuotannon seisahtuminen voi maksaa jopa 50 000 euroa per tunti.”

Yksinkertaisimmillaan hydraulisylinterin monitorointi tehdään paineanturin avulla. Paineen muutoksista voidaan esimerkiksi ennakoida tulevat vuodot.

”Sovelluksen avulla saa tietoa jo alkavasta vuodosta ja varaosat voidaan tilata etukäteen. Ennakoimalla vikaantumiset säästyy selvää rahaa, ja työmaan turvallisuus paranee merkittävästi.”

Muita hydraulisylinterin anturointeja voivat olla lineaarianturi, jolla saadaan myös paikkatieto ja venymäliuskat, joilla mitataan rasituksia.

Ohjausriippumaton ratkaisu

Hydrolinen kehittämä tekniikka ja ohjelmisto mahdollistavat sovelluksen integroinnin koneisiin jo tehtaalla tai jälkiasenteisena. Tehdasasennuksessa ohjelmisto voidaan yhdistää rajapinnan avulla suoraan työkoneen ohjaukseen. Ainoa lisäosa on Hydrolinen laskentayksikkö, joka toimii ohjauksesta riippumatta.

”Haemme samalla liiketoimintamalleja asiakkaiden kanssa. Mikä on ansaintalogiikka, mitataanko esimerkiksi porattavan reiän pituutta tai kuormatun aineksen massaa. Tässä tapauksessa lihakset (hydrauli- sylinterit) kertovat paljon, miten töitä on tehty.”

Tiedonkeruu mahdollistaa myös kulujen tarkemman kohdistamisen. Loppuasiakas haluaa saada työn tehdyksi, eikä sitä juurikaan kiinnosta miten koneet sen tekevät.

”Uskon, että koko ketjun ansaintalogiikka tulee muuttumaan”, hallituksen puheenjohtaja Jukka Laakkonen kertoo.

Tiedonkeruuseen liittyen tullaan lanseeraamaan yhdestä neljään erilaista palvelumallia. Konfigurointi ja variointi tullaan tekemään ohjelmallisesti.

Mikko Laakkonen uskoo kuluvan vuoden liikevaihdon kasvavan lähes neljänneksellä. Suurin osa Hydrolinen tuotannosta päätyy liikkuviin koneisiin.

”Kysyntä on hyvä, ja olemme saaneet uusia asiakkaita. Viime vuoden liikevaihto oli 42,6 miljoonaa, kuluvan vuoden tavoite on 55 miljoonaa”, Mikko Laakkonen kertoo.

Tuotteita valmistetaan Siilinjärvellä ja Puolassa. Siilinjärven tehtaalla valmistettavien tuotteiden keskimääräinen sarjakoko on alle kolme, kun se Puolan tehtaalla on 25. Siilinjärvellä työskentelee noin 250 henkilöä, Puolassa 30.

Siilinjärvelle on tilattu Mazakin monitoimisorveja, joilla tullaan valmistamaan volyymituotteiden männänvarret ja -putket. Tämän automatisoidun tuotantolinjan on tarkoitus toimia niin, että asetusten vaihto ja kappaleenvaihto toimivat miehittämättöminä.

”Automaatioon on investoitava, jotta pysymme kilpailun kärjessä.”

Yhtiö investoi tuotantoon vuosina 2017–2020 yhteensä 12 miljoonaa euroa. Osana kasvun rahoitusta Hydroline on myynyt Siilinjärven Vuorelassa olevat kiinteistönsä. Kauppaan kuuluivat myös kunnan omistuksessa ollut 5 000 neliömetrin laajennusosa sekä tehtaan uusi, rakenteilla oleva laajennusosa.

Kiinteistöt osti Erikoissijoitusrahasto eQ Liikekiinteistöt. Hydroline jatkaa myymässään kiinteistössä vuokralla.

”Palkkasimme viime vuonna 40 henkilöä, ainakin sama määrä tarvitaan konserniin vielä kuluvana vuonna. Rekrytointikoulutusten avulla olemme kouluttaneet viime vuosien aikana yli sata työntekijää. Haemme myös ohjelmoijaa tukemaan tuotekehitystä.”

Artikkeli julkaistu 25.5. ilmestyneessä Metallitekniikan numerossa 5/2018.

https://www.tekniikkatalous.fi/talous_uutiset/yritykset/ei-auta-jaada-kilpailijoita-odottelemaan-siilinjarvelainen-hydroline-investoi-tuotantoonsa-12-miljoonaa-6726485?utm_source=Teta_Aamukirje&utm_medium=email&utm_campaign=Teta_Aamukirje