Etsimme Juuri Partnersiin työkaveriksi Controlleria

Tiimin jäsenenä vastaat Juuri Rahastojen rahastoraportoinnista, kohdeyhtiöiden seurannasta ja osallistut talousraportointiprosessiin sen kehittämiseen sekä rahaston ja hallinnointiyhtiön taloushallinnon toteuttamiseen yhdessä ulkoistuskumppanin kanssa. Toimit talousjohtajan alaisuudessa ja työssäsi pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin toimialoihin, yrityksiin, yritysjärjestelyihin sekä yrittäjätarinoihin. Tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Meitä juurilaisia on jo kymmenkunta ja meidän kanssa tiimissä toimiminen tarjoaa monipuolisen tehtäväkentän, mahdollisuuden vastuun kasvattamiseen taitojen kehittyessä sekä tärkeilemättömän ja rennon työskentelykulttuurin.

Työssä menestyminen edellyttää soveltuvaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää kielitaitoa, analyyttisyyttä sekä erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja. Olet työskentelytavaltasi oma-aloitteinen ja tehokas, ja olet kiinnostunut talouselämän tapahtumista laaja-alaisesti. Edellytämme vähintään kolmen vuoden työkokemusta taloushallinnon tehtävistä, kuten Controller, talouspäällikkö tai vastaava ja ymmärrät sekä sisäistä että ulkoista laskentaa. Pääomasijoitustoimialan tuntemus on eduksi mutta ei kuitenkaan välttämätöntä.

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveella sekä CV osoitteeseen samuli.sipilä@juuripartners.fi 16.12.2019 mennessä.

 

Juuri Partners Oy suomalainen avainhenkilöidensä omistama pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Yhtiö hallinnoi Juuri Rahasto I ja II Ky:tä ja tarjoaa rahoitusta ja osaamista suomalaisille kasvuhakuisille PK-yrityksille, joiden liikevaihto on noin 5 – 150 miljoonaa euroa. Rahaston hallinnoimat varat ovat lähes 200 miljoonaa euroa. Rahaston sijoitusstrategia pohjautuu omistamiseen ja kumppanoitumiseen yrittäjien kanssa ja rahoitus suunnitellaan kohdeyhtiölähtöisesti. Rahasto tarjoaa kohdeyrityksille tukea ja osaamista strategian kirkastamiseen, operatiiviseen johtamiseen sekä raportoinnin ja hallinnoinnin kehittämiseen. Lisätietoja: www.juuripartners.fi