Etsimme Juuri Partnersiin työkaveriksi Sustainability and Finance Manageria

Sustainability and Finance Manager tehtäväkokonaisuuteen sisältyy kattavasti Juuri Rahastojen vastuullisuusraportointi sekä vastuullisuustyön kehittäminen, tavoitteena vastata koko Juuri Partnersin ESG-sijoittamisen kokonaisuudesta. Toimit salkkuyhtiörajapinnassa sekä osallistut aktiivisesti sijoitustiimien kanssa yhtiöiden vastuullisuusteemojen arviointiin, kehittämiseen sekä seurantaan ja raportointiin. Työnkuvaan kuuluu myös kohdeyhtiöiden taloudellisen kehityksen seuranta ja kehittäminen, sijoittaja- sekä viranomaisraportointia, yhdessä CFO:n kanssa. 

Toimit toimitusjohtajan alaisuudessa, kiinteänä osana sijoitustiimejä ja työssäsi pääset tutustumaan monipuolisesti erilaisiin toimialoihin, yrityksiin, yritysjärjestelyihin sekä yrittäjätarinoihin. Tehtävässä toimit tiiviissä yhteistyössä niin sisäisten kuin ulkoisten sidosryhmien kanssa. Olet ulospäin suuntautunut ja omaat valmiudet erilaisiin kanssakäymisiin Juuren sidosryhmien kanssa. Juuren 12 henkilön tiimissä toimiminen tarjoaa monipuolisen tehtäväkentän, mahdollisuuden vastuun kasvattamiseen taitojen kehittyessä sekä tärkeilemättömän ja rennon työskentelykulttuurin. 

Työssä menestyminen edellyttää soveltuvaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, analyyttisyyttä, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä erinomaista ruotsin ja englannin kielen taitoa. Olet työskentelytavaltasi oma-aloitteinen ja tehokas, ja olet kiinnostunut talouselämän tapahtumista laaja-alaisesti ja tunnet intohimoa kestävään ja vaikuttavaan vastuullisuustyöhön. Edellytämme vähintään 2-3 vuoden työkokemusta vastuullisuusraportoinnista ja taloushallinnosta tai konsultoinnista. Pääomasijoitustoimialan tuntemus on eduksi mutta ei kuitenkaan välttämätöntä.  

Vapaamuotoiset hakemukset palkkatoiveella sekä CV osoitteeseen samuli.sipilä@juuripartners.fi maanantaihin 19.2.2024 mennessä.

 

Juuri Partners Oy suomalainen avainhenkilöidensä omistama pääomarahastojen hallinnointiyhtiö. Yhtiö hallinnoi Juuri Rahasto I ja II Ky:tä ja tarjoaa rahoitusta ja osaamista suomalaisille kasvuhakuisille PK-yrityksille, joiden liikevaihto on noin 5 – 150 miljoonaa euroa. Rahaston hallinnoimat varat ovat 200 miljoonaa euroa. Rahaston sijoitusstrategia pohjautuu omistamiseen ja kumppanoitumiseen yrittäjien kanssa ja rahoitus suunnitellaan kohdeyhtiölähtöisesti. Rahasto tarjoaa kohdeyrityksille tukea ja osaamista strategian kirkastamiseen, operatiiviseen johtamiseen sekä raportoinnin ja hallinnoinnin kehittämiseen.