Johan Aalto Juuri Partnersin hallituksen jäseneksi

Juuri Rahasto I Ky:n ja Juuri Rahasto II Ky hallinnointiyhtiö Juuri Partners Oy:n varsinainen yhtiökokous on valinnut Johan Aallon Juuri Partners Oy:n hallituksen jäseneksi.

Johan Aalto toimii partnerina Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:ssä, ja hän on Suomen arvostetuimpia asianajajia. Hänet on valittu useisiin luottamustehtäviin, mm. Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n hallituksen puheenjohtajaksi (”Skattmästare”). Tasavallan presidentti on vuonna 2016 myöntänyt hänelle laamannin arvonimen.

Johanilla on ainutlaatuista kokemusta yrityskauppojen suunnittelusta, neuvottelusta ja toteutuksesta sekä toimimisesta suomalaisten yhtiöiden hallitusten neuvonantajana. Hänellä on lisäksi hyvin laaja kontaktiverkosto suomalaisessa ja ruotsalaisessa yritysmaailmassa. Johan on myös toiminut Hannes Snellmanin johtotehtävissä, ja hänellä on ollut keskeinen rooli toimiston kansainvälistymisessä.

”Johan tuo Juuri Partnersin hallitustyöskentelyyn poikkeuksellisen laaja-alaista osaamista muun muassa yritysjärjestelyistä ja pääomamarkkinoista. Johanin yli 30 vuoden kokemus hyvistä ja huonoista päivistä liike-elämässä on arvokasta Juuren hallitukselle ja tiimille ” toteaa hallituksen puheenjohtaja Topi Paananen.

”On innostavaa päästä mukaan tukemaan suomalaisten kasvutarinoiden rakentamista Juuri Partnersin hallituksessa. Suomi tarvitsee kasvua ja yrittäjyyttä. Juuri Partnersin tiimi ja sen hallinnoimat kasvurahastot tarjoavat yrittäjille tukea ja työvälineitä kasvutavoitteiden saavuttamiseen ”, kommentoi Johan Aalto.

Samassa yhteydessä Juuri Partnersin hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja Jukka Hienonen jää pois hallitustyöskentelystä.

”Jukan rooli Juuren liikkeeseen lähdössä on ollut merkittävä. Olemme luottamusbusineksessa, ja Jukan maine ja pitkäaikainen työskentely suomalaisessa liike-elämässä auttoivat osaltaan meitä rakentamaan luottamusta sidosryhmiimme kriittisessä ensimmäisen rahaston keräysvaiheessa. Koko Juuren tiimin ja hallituksen puolesta haluan kiittää Jukkaa menestyksekkäästä, hauskasta ja opettavaisesta reissusta tähän pisteeseen”, toteaa toimitusjohtaja Samuli Sipilä.

 

Juuri Rahastot I ja II ovat suomalaisia pääomasijoitusrahastoja, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistaminen, liiketoiminnan tuki sekä tarvittaessa velkarahoitus. Juuri Partnersin hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 200 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia institutionaalisia sijoittajia.