Johan Aalto som styrelseledamot i Juuri Partners

Årsstämman i Juuri Rahasto I Ky och Juuri Rahasto II Ky förvaltningsbolaget Juuri Partners Oy har valt Johan Aalto till styrelseledamot för Juuri Partners Oy.

Johan Aalto arbetar som delägare i Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy, och han är en av de mest respekterade advokaterna i Finland. Han har blivit invald i flera förtroendeuppdrag, bl.a. Svenska litteratursällskapet i Finland rf som styrelseordförande (”Skattmästare”). 2016 tilldelade republikens president honom titeln lagman.

Johan har unik erfarenhet av planering, förhandling och genomförande av företagstransaktioner, samt agerar rådgivare till finska företags styrelser. Han har också ett mycket brett kontaktnät i det finska och svenska näringslivet. Johan har även haft chefsbefattningar på Hannes Snellman och har haft en central roll i internationaliseringen av kontoret.

”Johan tillför Juuri Partners styrelsearbete en exceptionellt bred kompetens inom till exempel förvärv, företagsöverlåtelser och kapitalmarknader. Johans mer än 30 års erfarenhet av bra och dåliga dagar i näringslivet är värdefull för Juuris styrelse och team”, säger styrelsens ordförande Topi Paananen.

”Det är fantastiskt att få vara med och bygga upp finska tillväxtberättelser i Juuri Partners styrelse. Finland behöver tillväxt och entreprenörskap. Det är teamet på Juuri Partners och de tillväxtfonder det förvaltar som erbjuder entreprenörer stöd och verktyg för att nå sina tillväxtmål”, kommenterar Johan Aalto.

I samma sammanhang kommer Juuri Partners mångårige styrelseordförande, Jukka Hienonen, inte längre att ingå i styrelsen.

”Jukkas roll i lanseringen av Juuris rörelse har varit betydande. Vi är i förtroendebranschen, och Jukkas rykte och långsiktiga arbete i det finska näringslivet hjälpte oss att bygga upp förtroende för våra intressenter under den kritiska fasen av att samla in den första fonden. På uppdrag av hela Juuri-teamet och styrelsen vill jag tacka Jukka för den framgångsrika, roliga och lärorika resan hittills”, säger vd Samuli Sipilä.

Juuri Rahastot I och II är finska private equity-fonder som finansierar etablerade och lönsamma små och medelstora företag i Finland. Juuri Partners erbjuder tillväxtorienterade företag en ny form av företagsfinansiering och utveckling som kombinerar aktivt ägande, affärsstöd och vid behov skuldfinansiering. De tillgångar som förvaltas av Juuri Partners uppgår till mer än 200 miljoner euro, och dess investerare inkluderar betydande inhemska och utländska institutionella investerare.