Juuri Partners on allekirjoittanut YK:n tukeman PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

UN PRI:n allekirjoittaminen on linjassa Juuri Partnersin pitkäaikaisen sitoutumisen vastuullisuuteen ja positiivisen kädenjäljen tavoittelun kanssa, kuten tämä lainaus Juuren ensimmäisestä vuoden 2015 vastuullisuusperiaatteista korostaa: ”Sijoitustemme tavoitteena on luoda pitkäaikaista omistaja-arvoa yhdistämällä yritysvastuu portfolioyhtiöidemme strategisiin tavoitteisiin”.

Ajoitus allekirjoittaa PRI on täydellisesti linjassa viimeaikaisen ESG-sektorilla tapahtuneen kehityksen kanssa, ja näemme, että PRI on kehittänyt raportointikäytäntöjään ja -metodologiaansa positiivisella tavalla, joka mahdollistaa allekirjoittamisen meidän pragmaattisen ja arvonluontilähtöisen ESG-policyn kannalta. Tämä on myös linjassa sen kanssa, että painopistealueenamme on kehittää toimivia arvonluontia ajavia ESG KPI:tä portfolioyhtiöillemme, erityisesti Juuri Rahasto II osalta.

Allekirjoittamalla PRI:n Juuri Partners sitoutuu seuraavaan:

  • Ottamaan ympäristöön, sosiaalisiin ja governanceen (ESG) liittyvät asiat osaksi sijoitusprosesseja
  • Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihimme ja omistajapolitiikkoihin
  • Edellyttämään sijoituskohteiltamme asianmukaista ESG-raportointia
  • Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla
  • Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien ja PRI:n kanssa
  • Raportoimaan toimistamme ja edistymisestämme PRI:n täytäntöönpanon osalta

Juuri Partnersista tuli UN PRI:n allekirjoittaja kesäkuussa 2022.

Juuri Rahastot I ja II ovat suomalaisia pääomasijoitusrahastoja, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistaminen, liiketoiminnan tuki sekä tarvittaessa velkarahoitus. Juuri Partners hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 200 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia institutionaalisia sijoittajia.