Juuri Partners on kerännyt 110 miljoonaa euroa uuteen kasvurahastoonsa

Pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin uusi rahasto, Juuri Rahasto II Ky, aloittaa sijoitustoiminnan 110 miljoonan euron suuruisena. Juuri Partners jatkaa edelleen rahaston keräämistä. Tavoitteena on saada mukaan vielä muutama uusi sijoittaja ja yhteensä noin 20 miljoonaa euroa lisäpääomaa kesään 2020 mennessä.

Juuri Partnersin olemassa olevat sijoittajat sitoutuivat toiseen rahastoon vahvasti jo keräyksen alkuvaiheessa, minkä jälkeen myös uudet sijoittajat antoivat merkittävää tukea uudelle rahastolle. Rahaston sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta.

Samanaikaisesti uuden rahaston sijoituskauden alkaessa päättyy noin 80 miljoonan euron suuruisen Juuri Rahasto I Ky:n sijoituskausi. Rahastosta tehtiin vuosien 2015-2019 aikana yhteensä 13 sijoitusta suomalaisiin kasvuyrityksiin, joita olivat muuan muassa kiertotalousyhtiö Destaclean, teollisuuden virtaustekniikan huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoava Flowplus sekä Ukko.fi kevytyrittäjäpalveluita tarjoava SPL Company. Juuri Partners on pystynyt tukemaan kohdeyritystensä kasvutavoitteita monipuolisella osaamisella ja pääomalla, ja salkkuyhtiöiden liikevaihto on kasvanut pääosin orgaanisesti keskimäärin 18 prosenttia vuodessa.

Uuden rahaston sijoitusstrategia perustuu keskeisiltä osin ensimmäisen rahaston hyväksi todettuihin kulmakiviin:

  • voimakkaaseen kumppanuuteen yrittäjien kanssa
  • kohdeyrityksen tarpeista lähtevän osake- ja velkarahoituksen yhdistelmän tarjoamiseen
  • Juuren oman tiimin ja asiantuntijaverkoston tukeen arvonluonnissa sekä
  • omistaja-arvolähtöisen vastuullisen sijoitusstrategian toteuttamiseen.

Uusi rahasto tekee sijoituksia pääosin Suomessa toimiviin kasvuyrityksiin, joiden liikevaihto on 5-150 miljoonaa euroa. Rahasto tekee sekä enemmistö- että vähemmistösijoituksia, kuitenkin siten, että yrittäjäomistajille jää merkittävä osuus yhtiön omistuksesta ja yhdessä Juuren kanssa saavutetusta arvonluonnista.

”Olemme hyvin innostuneita vahvasta tuesta, jonka olemme saaneet uuden rahaston keräysvaiheessa niin ensimmäisen rahaston sijoittajilta kuin uusiltakin sijoittajilta. Ainutlaatuinen sijoitusstrategiamme tiimimme välittömään työskentelytapaan yhdistettynä on saanut erittäin hyvän vastaanoton suomalaisten kasvuyrittäjien keskuudessa. Odotamme innolla mahdollisuutta päästä auttamaan uusia yrittäjiä heidän tavoitteidensa saavuttamisessa”, toteaa Juuri Partnersin toimitusjohtaja Samuli Sipilä.

”Minulla on ollut ilo olla tukemassa Juuren tiimiä uuden suomalaisen kasvurahaston rakentamisessa ideasta kakkosrahastoon. Juuri ratkaisee omalta osaltaan Suomen kansantaloudenkin mittakaavassa merkittävää pullonkaulaa, yrittäjävetoisten PK-yritysten kykyä kasvattaa merkittävästi liiketoimintaansa seuraavaan kokoluokkaan. Juuren tiimi on tuonut ammattimaisen omistamisen työkaluja PK-yritysten saataville hyvin helposti lähestyttävällä tavalla”, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

 

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Samuli Sipilä, puh. 040 771 1764

 

Juuri Partners Oy

Juuri Partners Oy hallinnoi yhteensä noin 190 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. www.juuripartners.fi