Juuri Partners sijoittaa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuteen

Juuri Partners sijoittaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittajaan Mediconsult Oy:öön. Yhtiön kehittämä Mediconsult Saga® -tietojärjestelmäkokonaisuus tarjoaa kokonaisvaltaista alusta-ajattelua sosiaali- ja terveydenhuoltoalan hoitoketjujen digitalisoimiseen.

Juuri Partners sijoittaa kotimaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajaan Mediconsult Oy:öön. Mediconsult on viime vuosina panostanut voimakkaasti modulaariseen koko sosiaali- ja terveydenhuollon kattavaan Mediconsult Saga® -tietojärjestelmäkokonaisuuteen, jatkaen samanaikaisesti vakaata ja kannattavaa kasvua. Yhdessä Juuri Partnersin kanssa yhtiö pyrkii voimakkaaseen kasvuloikkaan ja samalla tehostamaan ja digitalisoimaan Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoa aina kunnista sairaanhoitopiireihin ja sote-alueisiin saakka.

Uuteen kokonaisvaltaiseen ja modulaariseen tietojärjestelmään panostaminen on ollut Mediconsultille vahva strateginen valinta. Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto on murroksen kynnyksellä niin lainsäädäntöuudistusten kuin digitalisaationkin näkökulmasta. Aiemmat tietojärjestelmät ovat tulossa elinkaarensa päähän. Samalla hoitoketjuista potilastietoineen pyritään tekemään yhä saumattomampia eri palveluiden välillä.

– Uskon modulaaristen tietojärjestelmien olevan osa Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon kestävyysvajeen ratkaisua. Mediconsult Saga ® edustaa modernia, nopeasti käyttöön otettavaa alusta-ajattelua. Ehkäpä pitkien megahankkeiden aika alkaa olla ohi, sanoo Juuri Partnersin partner Anita Ojala.

Mediconsultin asiantuntemus Suomen terveydenhuoltokentästä on kertynyt pitkien asiakassuhteiden myötä sen 45 toimintavuoden aikana. Tällä hetkellä asiakkaita on yli 1500 aina yksityisistä pienlääkäriasemista kuntayhtymiin. Mediconsult on Kanta-auditoitu ja sen kehitystyötä ohjaavat valtakunnalliset STM:n, Kelan ja THL:n vaatimukset ja hankkeet.

– Vahvuutenamme on aina ollut asiakaslähtöisyys ja Suomen terveydenhuollon toiminta- ja sääntely-ympäristön vahva tuntemus. Asiakkailla tämä näkyy suorina hyötyinä prosessien sujuvuudessa. Kun järjestelmä on rakennettu alun perinkin suomalaisen soten tarpeisiin, ei kalliita ja aikaa vieviä lokalisointeja tarvita. Modulaarisuus takaa myös vaivattoman muokkaamisen, oli sitten kyseessä pieni lääkäriasema tai koko Suomen kattava toteutus, kertoo Mediconsult Oy:n toimitusjohtaja Tommi Salaspuro.

Juuresta tulee sijoituksen myötä Mediconsult Oy:n vähemmistöomistaja yhtiön johdossa toimivien nykyomistajien jäädessä enemmistöomistajiksi.

Lisätiedot:
Anita Ojala, partner, Juuri Partners Oy, puh. +358 40 826 2085, anita.ojala@juuripartners.fi
Tommi Salaspuro, toimitusjohtaja, Mediconsult Oy, puh. +358 40 509 6248, tommi.salaspuro@mediconsult.fi

Juuri Partners Oy
Juuri Partners Oy:n 10 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. www.juuripartners.fi

Mediconsult Oy
Mediconsult on suomalainen vuonna 1975 perustettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tietojärjestelmätoimittaja, jonka ydinosaamista ovat koko sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoketjun kattavat ratkaisut sekä ammattilaisten työhön että asiakkaiden etäasiointiin. Helsingissä, Salossa, Kuopiossa, Joensuussa, Oulussa ja Sri Lankassa toimiva yritys työllistää yli 150 asiantuntijaa. Mediconsultin tuotteet ja palvelut täyttävät korkeat laatuvaatimukset; ne ovat ISO sertifioituja ja Kanta-auditoituja sekä lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin mukaisesti CE-merkittyjä. www.mediconsult.fi