Juuri Partners tukee Aalto-yliopiston omistamisen professuuria

Kotimaisella omistamisella rakennetaan suomalainen hyvinvointi nyt ja jatkossa. Aalto-yliopistoon perustettava omistajuuden professuuri on aikakautemme merkittävin akateeminen panostus. Professuurin ajoitus tekee siitä korostetun tärkeän, vanhenevan väestön luoma paine yhteiskuntamallimme kustannustasoon voidaan ratkaista vain suomalaisten yritysten menestyksen kautta, ja omistaminen on kaiken yritystoiminnan onnistumisen ytimessä.

Juuri Partners Oy nojaa toiminnassaan suomalaisten yrittäjäomistajien kumppanuuteen. Yhdessä yrittäjien kanssa, omistajina, yrityksiä kehitetään ja niiden kilpailutekijöitä vahvistetaan kasvun vauhdittamiseksi sekä omistaja-arvon kasvattamiseksi. Vahvoissa, markkinaa selvästi nopeammin kasvavissa yrityksissä avautuu jatkuvasti uusia mielenkiintoisia työpaikkoja, työntekijät ovat motivoituneita ja avoin yrityskulttuuri varmistaa pärjäämisen kovassakin kansainvälisessä kilpailussa.

Aalto-yliopiston omistajuuden professuuri luo vankan akateemisen pohjan omistamisen tutkimukselle ja antaa välineitä suomalaisen omistamisen menestykselle myös jatkossa. Akateemisen tutkimuksen on tärkeää olla vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Erityisesti omistamisen osalta voi odottaa uuden professuurin lisäarvon näkyvän ajan myötä konkreettisesti kotimaisten yritysten omistajuuden vahvistumisena.

”Juuri Partnersissa päätös lähteä mukaan tukemaan lahjoittajana Aalto-yliopiston omistajuuden professuuria oli helppo ja yksimielinen. Omistamisesta ja sen merkityksestä yhteiskuntamallimme kantavana voimana puhutaan liian vähän. On mahtavaa ja arvokasta, että professuurin kautta omistamista tehdään näkyväksi ja tutkimukseen panostetaan pitkäjänteisesti. ” toteaa toimitusjohtaja Samuli Sipilä.

 

Lue Aalto-yliopiston tiedote professuurista.

Juuri Rahastot I ja II ovat suomalaisia pääomasijoitusrahastoja, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistaminen, liiketoiminnan tuki sekä tarvittaessa velkarahoitus. Juuri Partnersin hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 200 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia institutionaalisia sijoittajia.