Juuri Partners tukemaan geotekniikan asiantuntijayritys Taratest Oy:n kasvua

Juuri Partners sijoittaa geotekniikan palveluita ja ympäristötutkimuksia rakentamisen elinkaaren eri vaiheisiin tarjoavaan Taratestiin. Viime vuosien yhä vaativammat rakennushankkeet ovat sysänneet geotekniikan toimialan nopeaan murrokseen. Muun muassa kansallisissa väylähankkeissa kartutetulla kokemuksella uskotaan olevan tulevaisuudessa kysyntää myös pohjoismaisissa neuvottelupöydissä.

Juuri Partners on hankkinut merkittävän vähemmistöomistuksen maa- ja kallioperätutkimusten, geosuunnittelun, pohjarakentamiseen liittyvän konsultoinnin sekä monipuolisten ympäristö- ja mittauspalveluiden asiantuntijayritys Taratest Oy:stä. Toisen polven yrittäjä Tero Mäkinen jatkaa yhtiön suurimpana omistajana ja toimitusjohtajana.

Kaupunkitila kasvaa maan alle

Koska parhaat paikat kaupungeissa on pitkälti jo rakennettu, rakentaminen on siirtynyt yhä haastavampiin paikkoihin ja lisätilaa haetaan muun muassa maan alta. Tämä on korostanut maaperä- ja ympäristötutkimuksen tärkeyttä entisestään. Markkina on kasvanut ja kehittynyt viimeisten 3–5 vuoden aikana radikaalisti, ja toteutettavat hankkeet ovat toinen toistaan isompia. Nykyaikaisessa geotutkimuksessa hyödynnetään moderneja mittaus-, näytteenotto- ja kuvantamismenetelmiä.  Myös asiakkaiden vaatimukset ja arvostus alaa kohtaan ovat lisääntyneet, mikä näkyy muun muassa entistä yksityiskohtaisempien ja moninaisempien tutkimusten teettämisessä.

– Yksi vahvasti näkyvä ilmiö on maanalaisen rakentamisen kasvu: autot halutaan saada pois keskustojen tienvarsilta, yhä vähenevää kaupunkitilaa laajennetaan maan alle ja tunneleista haetaan ratkaisuja liikenneinfrastruktuurin haasteisiin. Turvallisuuden takaaminen on kaiken keskiössä – eikä vähiten silloin, kun kysymys on vaikkapa suurista väylähankkeista tai ydinvoiman jälkisijoituksesta, luonnehtii Taratestin toimitusjohtaja Tero Mäkinen.

– Taratestin myyminen ei ollut tässä vaiheessa harkinnassa. Juuri Partnersin kasvua tukeva toimintamalli tuntui kuitenkin houkuttelevalta ratkaisulta yrityksen seuraavaan kehitysvaiheeseen.

Juuri Partners näkee infrarakentamisen tutkimukset ja mittaukset mielenkiintoisena kasvualana:

– On äärimmäisen kiinnostavaa sijoittaa näin vahvasti kasvavaan toimialaan. Taratest tarjoaa moderneja, innovatiivisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja kestävään rakentamiseen, ja olemme vaikuttuneita siitä, minkälaista kasvua yrityksessä on pystytty luomaan. Samalla näemme, että sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa on vielä runsaasti kasvua tarjolla. Tätä työtä on ilo lähteä vauhdittamaan, sanoo Juuri Partnersin osakas Markus Einiö.

Voimakasta kasvua maantieteellisesti laajentumalla

Yli 120 henkilöä työllistävän Taratestin liikevaihto oli lokakuussa 2021 päättyneellä tilikaudella 13,7 miljoonaa euroa. Tampereen seudulta etelään laajentunut yhtiö on viime vuodet kasvanut noin 25 % vuosivauhtia. Omistusjärjestely tähtää vahvan orgaanisen kasvun jatkamiseen Suomessa. Samalla yhtiö tutkii kasvumahdollisuuksia muun muassa Ruotsin mittavissa infrahankkeissa.

– Meillä on ollut viime vuosina voittava resepti, ja kasvua lähdetään hakemaan samalla mekanismilla – huippuasiantuntemuksella, moderneilla toimintatavoilla sekä ajanmukaisella kalustolla. Pyrimme vahvistamaan asemaamme eritoten eteläisen Suomen alueella, Mäkinen sanoo.

– Olemme olleet mukana suurissa kansallisissa väylähankkeissa ja toteuttaneet merkittäviä hankkeita niin teollisuuden kuin talonrakennuksenkin käyttöön. Siksi näemme mahdollisuuksia myös muissa Pohjoismaissa. Siellä on suunnitteilla samankaltaisia mittavia infrahankkeita, jollaisista meillä on vahvoja näyttöjä Suomen markkinalta.

Lisätietoja:
Markus Einiö, osakas, Juuri Partners Oy, puh. 050 594 6363, markus.einio@juuripartners.fi
Tero Mäkinen, toimitusjohtaja, Taratest Oy, puh. 040 562 8693, tero.makinen@taratest.fi

Taratest Oy
Vuonna 1993 perustettu Taratest Oy valtakunnallisesti toimiva geotekniikkaan ja ympäristötutkimuksiin erikoistunut insinööritoimisto. Lokakuussa 2021 päättyneellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 13,7 miljoonaa euroa, ja se työllisti 110 henkilöä. Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Pirkkalassa, Vantaalla ja Turussa. www.taratest.fi

Juuri Partners Oy
Juuri Partners Oy:n 12 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. juuripartners.fi