Juuri Partners UKKO.fi:n osaomistajaksi – vastuullinen itsensä työllistämisen palvelu vahvassa kasvussa

Pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersista on tullut 27.9. allekirjoitetun kaupan myötä UKKO.fi-palvelua tuottavan SPL Company Oy:n vähemmistöomistaja. Järjestely edesauttaa voimakkaassa kasvussa olevan fintech-yhtiön laajentumista, liiketoiminnan kehittämistä ja listautumisvalmiuksia. Jo yli 113 000 suomalaista toimii kevytyrittäjänä, ja markkina on kasvanut noin 25 % vuosivauhtia.

Juuri Partnersin ja UKKO.fi:n järjestelyn myötä Juuri Rahasto I Ky:stä tulee UKKO.fi:n vähemmistöomistaja 25 % osuudella. UKKO.fi:n perustajaosakkaat jatkavat yhtiön merkittävinä omistajina. Juuri Partners tuo osaamista muun muassa yhtiön voimakkaan kasvun hallitsemiseen ja yhtiön listautumisvalmiuden kehittämiseen.

Vuonna 2012 perustetun UKKO.fi:n neljän perustajajäsenen visiona oli luoda palvelu, joka huolehtii kaikista laskutukseen ja palkanmaksuun liittyvistä paperitöistä sekä viranomaisilmoitusten ja maksujen hoitamisesta käyttäjiensä puolesta. Palvelu on kasvanut nopeasti yrittämiseen liittyvien asennemuutosten ja työelämän murroksen siivittämänä: vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli noin 85 miljoonaa euroa.

”Kaikille ei ole järkevää tai mahdollista perustaa omaa yritystä oman yrittäjäunelmansa toteuttamiseen. UKKO.fi:llä on tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa työelämän murros kutsuu etsimään vastuullisia toimintatapoja työn kanavoimiseksi uudella tavalla. Olemme erittäin innostuneita päästessämme tukemaan suomalaista yrittäjyyttä sekä UKKO.fi:n voimakasta kasvua”, toteaa Juuri Partnersin partner Anita Ojala. ”UKKO.fi:n liiketoiminta on aivan Juuren arvojen ytimessä. Olemme sijoittaneet yhtiöön, joka kyseenalaistaa totutut toimintatavat, pyrkii löytämään uudenlaisia ratkaisuja muuttuvassa maailmassa ja on vahvasti suomalaisen yrittäjyyden asialla.”

 

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Juuri Partnersin yhdeksi UKKO.fi:n omistajista. Halusimme mukaan kokeneen toimijan, joka kykenee tuomaan uusia näkökulmia hallitustyöskentelyyn ja sparraamaan yhtiön johtoa – kuitenkin yrittäjähenkisyyden sekä kokeilevan ja innostuneen yrityskulttuurimme säilyttäen”, toteaa UKKO.fi:n perustajaosakas Ukko Kumpulainen.

Työelämä murroksessa – jo yli 113 000 suomalaista toimii kevytyrittäjinä

Työelämän murros pirstoo työn tekemisen tapoja. Kevytyrittäjien määrä on yli viisinkertaistunut Suomessa UKKO.fi:n seitsenvuotisen taipaleen aikana, ja tänä päivänä jo yli 113 000 suomalaista toimii kevytyrittäjänä (12/2018). Markkinan vuosikasvu on ollut 25 prosentin luokkaa, ja markkinajohtajana UKKO.fi on kasvanut markkinaa nopeammin. Samanaikaisesti itsensä työllistämisestä on tullut tavoiteltu työllistymisen muoto etenkin nuorempien työntekijöiden ja yrittäjäksi haluavien joukossa.

Kevytyrittäjyys täydentää perinteistä työmarkkinaa luoden uudenlaisia joustavia mahdollisuuksia sekä työntekijöille että työn teettäjille. Monet kevytyrittäjät työskentelevät sivutoimisesti ja tuovat siten omalta osaltaan joustavuutta työvoimareserviin. Kevytyrittäjyys on myös loistava tapa kokeilla yrittäjyyttä ilman merkittävää riskiä.

Kevytyrittäjyyden kasvu on yhteinen etu

Työn ostamiseen ja myymiseen liittyy huomattava määrä velvoitteita, lomakkeita ja ilmoituksia. UKKO.fi:n palvelut mahdollistavat yksinkertaisen tavan tehdä ja teettää työtä vastuullisesti sekä yhteiskunnan sääntöjä noudattaen. Pimeän työn kitkeminen on yhteiskunnan yhteinen etu: harmaa talous vääristää yleistä hintatasoa ja vähentää palvelujen ja hyödykkeiden turvallisuutta ja laatua.

Yrityksen perustaminen koetaan edelleen pitkäaikaiseksi päätökseksi. Moni suosii siksi kevytyrittäjyyttä, sillä kevytyrittäjä ei tarvitse omaa y-tunnusta. Kun kevytyrittäjä on luonut oman asiakaskuntansa, on oman yrityksen perustaminen helpompaa. UKKO.fi:stä onkin tulossa Suomen suurin yrittäjäkoulu.

Työttömyysturvalain muutokset ovat kannustaneet muutostilanteen kohdanneita suomalaisia kokeilemaan yrittäjyyttä ja kevytyrittäjyyttä ilman työttömyysetuuden menettämiseen kohdistuvaa pelkoa. Työllistyminen auttaa yksilöä, mutta myös vähentää sosiaaliturvan kustannuksia.

Yhä useampi eläkeläinen haluaa pitää yhteyttä työuran aikaisiin verkostoihinsa. Kevytyrittäjyys tarjoaa vaivattoman tavan tehdä projekteja ilman tarvetta perustaa omaa yritystä.

Uusi palvelu toiminimiyrittäjien arjen helpottamiseksi

Tytäryhtiö Ukko Pro on tuonut hiljattain markkinoille yhdessä Nordean kanssa kehittämänsä toiminimiyrittäjille suunnatun ainutlaatuisen palvelun, joka yhdistää kirjanpito-ohjelman, kirjanpitäjän ja verkkopankin ominaisuudet. Nordea Kirjanpito Plus tuo helpotusta pienyrittäjän haasteisiin, aiheuttavathan manuaalinen paperityö ja kirjanpito usein huomattavaa vaivaa.

 

Lisätietoja:

Anita Ojala, partner, Juuri Partners Oy, puh. +358 40 826 2085, anita.ojala@juuripartners.fi

Ukko Kumpulainen, perustaja/osakas, Ukko.fi, puh. +358 40 842 9985 , ukko.kumpulainen@ukko.fi

 

Juuri Partners Oy

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Rahastoa hallinnoi Juuri Partners Oy. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia. www.juuripartners.fi

 

UKKO.fi

UKKO.fi on verkossa toimiva kevytyrittäjyyspalvelu, joka mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan ilman oman yrityksen perustamista. Palvelu huolehtii käyttäjiensä puolesta kaikesta laskutukseen ja palkanmaksuun liittyvistä paperitöistä sekä viranomaisilmoitusten ja maksujen hoitamisesta. Yhtiö työllistää noin 50 henkilöä, ja vuonna 2018 sen liikevaihto oli 85 miljoonaa euroa. www.ukko.fi