Juuri Rahasto tukee KAS-Telineet Oy:n kasvua

Juuri Rahasto tukee KAS-Telineet Oy:n kasvua johtavaksi rakentamisen ja teollisuuden sääsuojien ja telineiden toimittajaksi

Pk-yrityksiin sijoittava Juuri Rahasto I Ky on päättänyt rahoittaa KAS-Telineet Oy:n kasvustrategian toteuttamista. KAS-Telineet tarjoaa rakennustelineisiin ja sääsuojaukseen liittyviä palveluita rakentamisessa ja teollisuudessa. Uuden sijoittajan mukaantulo antaa KAS-Telineille mahdollisuuden laajentua ja vastata alan voimakkaaseen kysynnän kasvuun Suomessa. Nykyiset pääomistajat Kari Rantakoski ja Kasper Rantakoski jatkavat yhtiön enemmistöomistajina.

Vuonna 1983 toimintansa aloittanut KAS-Telineet Oy on suomalainen perheyhtiö, joka tavoittelee vahvaa kasvua asiakaslähtöisellä palvelukonseptilla rakennustelineissä ja sääsuojauksessa. Yhtiön liikevaihto on kasvanut tilikausina 2010–2015 keskimäärin 20 prosenttia vuodessa, ja yhtiön palveluiden kysynnän uskotaan jatkuvan edelleen voimakkaana muun muassa sääsuojauksessa ja korjausrakentamisessa.

”Juuri Rahaston mukaantulo antaa meille mahdollisuuden lisätä merkittävästi kalustoamme ja laajentaa palvelutarjontaamme vastaamaan paremmin voimakasta kysyntää. Lisäksi Juuri Rahasto tuo strategista ja operatiivista osaamista yhdessä laatimamme kasvustrategian toteuttamiseen. Asiakkaillemme tämä tarkoittaa jatkossa entistä parempaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelua”, toteaa KAS-Telineiden toimitusjohtaja Kari Rantakoski.

KAS-Telineet hakee merkittävää kasvua myös digitaalisuudesta. Se ottaa tänä vuonna käyttöön 3D-mallinnuksiin perustuvan, pilvipohjaisen tarjousten suunnittelu- ja laskentapalvelun, joka tehostaa ja parantaa merkittävästi yhtiön asiakasprosesseja. 3D-mallinnus tarjoaa muun muassa mahdollisuuden aikaisempaa tehokkaammin ja havainnollisemmin suunnitella asiakkaiden tarpeiden mukaiset kustannustehokkaat telineratkaisut.

Sääsuojaus on uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Vaatimukset rakennusten, kuten esimerkiksi koulujen ja päiväkotien, terveellisyyden ja turvallisuuden varmistamiselle sekä rakennusaikaisen kosteuden hallitsemiselle ovat lisääntyneet. Tähän vaikuttavat niin lainsäädäntö kuin loppuasiakkaiden perustellusti noussut vaatimustaso.

”KAS-Telineet sopii erinomaisesti Juuri Rahaston sijoitusstrategiaan. Yhtiö toimii rakennustoimialla mielenkiintoisessa ja kasvavassa segmentissä. Sääsuojauksella on tärkeä rooli rakentamisen laadun parantamisessa ja rakennusten terveellisyyden varmistamisessa”, kommentoi Juuri Partnersin hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

”KAS-Telineillä on erinomainen asiakaslähtöinen toimintatapa, ja se toimii markkinalla, jonka kasvuajurit ovat selkeitä. Orgaanisen kasvun lisäksi toimialan pirstaleisuus luo mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia. KAS-Telineillä on erinomainen johto, joka pyrkii määrätietoisesti kehittämään yhtiön toimintaa, ja olemme tyytyväisiä mahdollisuudesta olla mukana tukemassa yhtiön kasvua”, toteaa Juuri Partnersin osakas Tapani Varjas.

Lisätietoja:

Kari Rantakoski, toimitusjohtaja, Kas-Telineet Oy, puh 0400 969396

Tapani Varjas, partner, Juuri Partners Oy, puh 040 5555758

KAS-Telineet Oy asentaa ja vuokraa rakennustelineitä ja sääsuojia sekä valaistusratkaisuja talojen rakennuksessa ja korjauksessa sekä teollisuudessa käytettäväksi. Yhtiön kotipaikka on Kaskinen ja se toimii mm. pääkaupunkiseudulla, Porissa, Vaasassa sekä yksittäisisä projekteissa laajemminkin Etelä-Suomessa. Yhtiön liikevaihto on noin 3,4 miljoonaa euroa ja sillä on noin 35 työntekijää.

Juuri Rahasto I Ky on uusi suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.