Kas Telineet Oy ja Nordic Scaffold Oy yhdistävät liiketoimintansa

Kas-Telineet ostaa Nordic Scaffoldin liiketoiminnan ja vahvistaa resurssejaan asiakkuuksien johtamisessa ja siltarakentamisessa

Kas-Telineet Oy ja Nordic Scaffold Oy yhdistävät liiketoimintansa ja Nordic Scaffoldin omistajasta Patrik Sarinkosta tulee Kas-Telineiden myynnistä vastaava johtaja ja osakas. Liiketoimintojen yhdistämisen myötä yhtiöt voivat tarjota asiakkailleen entistä kattavamman palvelukokonaisuuden.   

Nordic Scaffold on vuonna 2013 perustettu rakennustelineitä ja sääsuojausta tarjoava palveluyritys. Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 on noin 0,7 miljoonaa euroa, ja yhtiö kasvanut nopeasti korkeaan asiakastyytyväisyyteen tähtäävällä palvelukonseptilla. Nordic Scaffoldin perustajalla ja pääomistajalla Patrik Sarinkolla on vahva kokemus telinerakentamisesta ja sääsuojauksesta muun muassa siltarakentamisesta. Patrikin sitoutuminen Nordic Scaffoldin asiakassuhteiden hoitamiseen on nostanut yhtiön palveluiden kysyntää voimakkaasti, ja yhtiö pystyy yhdistymisen jälkeen paremmin palvelemaan kasvanutta asiakaskuntaansa osana suurempaa kokonaisuutta.

Kas-Telineet on suomalainen rakennuspalveluyhtiö, joka tavoittelee vahvaa kasvua asiakaslähtöisellä palvelukonseptilla rakennustelineissä ja sääsuojauksessa. Yhtiö hakee kasvua myös digitaalisuudesta uudella 3D-mallinnuksiin perustuvalla, pilvipohjaisen suunnittelupalvelulla, joka tarjoaa mahdollisuuden tehokkaammin ja havainnollisemmin suunnitella asiakkaiden tarpeiden mukaiset kustannustehokkaat telineratkaisut.

Juuri Rahasto I Ky tuli lokakuussa 2015 Kas-Telineiden kumppaniksi rahoittamaan ja tukemaan yhtiölle laaditun kasvustrategian toteuttamista. Nyt julkistettu järjestely tukee merkittävästi Kas-Telineiden kasvustrategian toteuttamista lisäämällä Kas-Telineiden teline- ja sääsuojauskalustoa sekä vahvistamalla yhtiön osaamista siltarakentamisessa ja asiakkuuksien johtamisessa.

”Nordic Scaffoldin liiketoiminnan hankinta sekä Patrikin osaaminen ja asiakasorientoituminen antavat Kas-Telineille mahdollisuuden palvella asiakkaitaan entistä kokonaisvaltaisemmin. Tavoitteenamme on rakentaa entistä asiakaslähtöisempi toimintamalli, joka perustuu yrityksemme intohimoon palvella asiakkaitamme sekä teknologian hyödyntämiseen asiakaskokemuksen luomisessa ”, toteaa Kas-Telineiden toimitusjohtaja Kari Rantakoski.

”Olen todella innostunut mahdollisuudesta päästä mukaan kehittämään Kas-Telineitä yhdessä sen nykyisen johdon ja omistajien kanssa. Yhtiöllä on kunniahimoiset tavoitteet liiketoiminnan kasvattamiseksi ja palvelukonseptin kehittämiseksi. Yhdistymisestä on merkittävää hyötyä molemmille yhtiöille ja niiden asiakkaille”, toteaa Nordic Scaffoldin toimitusjohtaja Patrik Sarinko.

Lisätietoja:

Kari Rantakoski, toimitusjohtaja, Kas-Telineet Oy, puh 0400 969396

Patrik Sarinko, toimitusjohtaja, Nordic Scaffold Oy, puh 044 0456006

Tapani Varjas, partner, Juuri Partners Oy, puh 040 5555758

KAS-Telineet Oy asentaa ja vuokraa rakennustelineitä ja sääsuojia sekä valaistusratkaisuja talojen rakennuksessa ja korjauksessa sekä teollisuudessa käytettäväksi. Yhtiön toimii mm. pääkaupunkiseudulla, Porissa, Vaasassa sekä yksittäisisä projekteissa laajemminkin Etelä-Suomessa.

Nordic Scaffold Oy suunnittelee ja toteuttaa yritysten ja yksityisten teline- ja sääsuojaprojekteja. Yhtiöllä on vahvaa osaamista siltarakentamiseen liittyvissä teline- ja sääsuojaprojekteissa. Yhtiö toimii pääasiassa pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla sekä yksittäisissä projekteissa laajemminkin Etelä-Suomessa.

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Rahasto tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.