KAS-Telineet Oy kasvaa yhdeksi alansa suurimmista yrityksistä yhdistymällä Telineurakointi RA Oy:n kanssa

KAS-Telineet Oy ja Telineurakointi RA Oy yhdistyvät. Järjestelyn myötä KAS-Telineet Oy:stä tulee yksi Suomen suurimmista telineiden ja sääsuojien erikoisosaajista. Yhdistyneen yhtiön liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa.

Yhdistymisen jälkeen yritykset jatkavat toimintaa Kas-Telineet Oy:n nimellä. Kas-Yhtiöt Oy, Telineurakointi RA Oy:n omistajat sekä Juuri Partners Oy:n hallinnoima Juuri Rahasto I Ky jatkavat pääomistajina Kas-Telineet Oy:ssä, kukin noin kolmanneksen omistusosuudella.

– Olemme innoissamme voidessamme yhdistää voimavaramme. Tavoittelemme asemaa yhtenä alan johtavista ja innovatiivisimmista yhtiöistä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme vahvasti räätälöityä sekä yleisiä normeja ympäristöystävällisempää ja kustannustehokkaampaa sääsuojausta, sanoo KAS-Telineet Oy:n toimitusjohtaja Kari Rantakoski.

– Yhdistymisen tuomat synergiaedut ovat valtavat. Iloitsen myös yritystemme kulttuurisesta yhteensopivuudesta: molemmilla yhtiöillä on samankaltainen perhelähtöinen yrityskulttuuri sekä sama intohimo palvella asiakkaitaan, toteaa Telineurakointi RA Oy:n perustaja Rauno Asplund.

– Kauppa tukee Kas-Telineet Oy:n kasvustrategiaa erinomaisesti. Järjestelyn myötä yhdistynyt yhtiö kasvaa uuteen kokoluokkaan. Samalla säilytetään innovatiivinen yrityskulttuuri, joka mahdollistaa asiakkaita hyödyntävien uusien toimintatapojen tuominen entistä laajemmalle asiakaskunnalle, jatkaa Juuri Partners Oy:n partner Tapani Varjas.

Tuotekehityksellä sääsuojauksen ilmastovaikutukset kolmannekseen

Innovaatiot siivittävät Kas-Telineet Oy:n vahvaa kasvua: yhtiö uutisoi hiljattain luopuvansa ensimmäisenä toimijana PVC-muovista sääsuojien valmistuksessa. Uudet polypropyleenipohjaiset sääsuojat ovat paitsi kierrätettäviä, myös kevyempiä, kustannustehokkaampia ja nopeampia asentaa, ja käytöstä poistuva sääsuojamateriaali voidaan hyödyntää edelleen energiajätteenä.
PVC:n korvaaminen polypropyleenillä tiputtaa sääsuojauksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt alle kolmannekseen aiemmasta: kierrätettävän sääsuojamateriaalin kokonaispäästöt neliötä kohden olivat laskennassa 770 grammaa CO2e, samalla kun perinteisen sääsuojamateriaalin päästöt jäivät yli kolme kertaa suuremmiksi (2 629 grammaa CO2e)(*. Vihreyden lisäksi uusi sääsuojamateriaali tuo rakennusyhtiöille myös säästöjä. Sääsuojamateriaalin keventyminen lähes puolella madaltaa rahtikustannuksia, nopeuttaa suojien asentamista ja lisää asentajien turvallisuutta. Yhtiö siirtyy käyttämään kierrätettävää sääsuojamateriaalia kaikissa uusissa kohteissaan syksyn 2020 aikana.

Kas-Telineet on uudistanut markkinaa aiemminkin. Yhtiön kehittämä innovatiivinen Oxia-palvelu mahdollistaa rakennustelineiden ja sääsuojien yksilöllisen suunnittelun ja hallinnan. Samalla se lisää kohteiden turvallisuutta: 3D-mallinnus mahdollistaa erittäin tarkat lujuuslaskelmat, joiden avulla voidaan varmistaa, että telineiden kuorma kohdistuu kiinteisiin rakenteisiin.
KAS-Telineet kehittää liiketoimintaansa yhteistyössä pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:n kanssa. Juuri Partners on rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Juuri tukee yrityksen omistajia ja johtoa strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä kokonaisvaltaisesti aina hallitustyöskentelystä operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

*) Nordic Offset Oy:n toteuttamassa laskennassa kasvihuonekaasupäästöt on yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e), jolloin eri kasvihuonekaasupäästöt ovat vertailukelpoisia. Laskenta on suoritettu soveltaen kansainvälistä kasvihuonekaasupäästöjen protokollaa (GHG Protocol), eri standardeja ja viitekehyksiä (mm. ISO 14040, 14044 ja 14067 sekä PAS 2050) sekä toimialakohtaisia ohjeistuksia (mm. Ympäristöministeriö 2019: Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä).

Lisätietoja:
Kari Rantakoski, toimitusjohtaja, KAS-Telineet Oy, puh. 0400 969 396, kari.rantakoski@kas-telineet.fi
Tapani Varjas, partner, Juuri Partners Oy, puh. 040 555 5758, tapani.varjas@juuripartners.fi

KAS-Telineet Oy
KAS-Telineet on voimakkaassa kasvussa oleva perheyritys, jolla on takana pitkä kokemus rakennustelinealalta. KAS-Telineiden tavoitteena on kasvaa yhdeksi alan suurimmista toimijoista Suomessa, sekä ennen kaikkea olla alan toimintatapojen uudistaja ja edelläkävijä. Keskeisessä roolissa yhtiön tavoitteiden toteutumisen kannalta on sen korjaus- ja uudisrakentamiseen käytettävien telineratkaisujen ja sääsuojauksen suunnittelun tueksi kehittämä, alalle ainutlaatuinen pilvipohjainen 3D-suunnittelujärjestelmä. Järjestelmä tehostaa merkittävästi sekä KAS-Telineiden omaa, että sen asiakkaiden toimintaa.

Juuri Partners Oy
Juuri Partners Oy:n 10 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. www.juuripartners.fi