Kas-Telineet Oy ostaa Virberg Oy:n sääsuojausliiketoiminnan

Juuri Rahasto I Ky:n salkkuyhtiö Kas-Telineet Oy vahvistaa asemaansa pääkaupunkiseudulla ostamalla Virberg Oy:n sääsuojausliiketoiminnan.  Samassa yhteydessä Virbergin myyntijohtajasta Karl Bergströmistä tulee Kas-Telineiden johtoryhmän jäsen, ja Virbergin työntekijät siirtyvät Kas-Telineiden palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Virbergin liikevaihto vuonna 2016 oli yli 1 miljoonaa euroa.

Kas-Telineet on suomalainen rakennuspalveluyhtiö, joka tavoittelee vahvaa kasvua asiakaslähtöisellä palvelukonseptilla rakennustelineissä ja sääsuojauksessa. Yhtiö hakee kasvua myös digitaalisuudesta uudella 3D-mallinnuksiin perustuvalla, pilvipohjaisella suunnittelupalvelulla, joka tarjoaa mahdollisuuden tehokkaammin ja havainnollisemmin suunnitella asiakkaiden tarpeiden mukaisia kustannustehokkaita telineratkaisuja.

”Tavoitteenamme on rakentaa Suomen paras telinealan yritys, joka perustuu yrityksemme intohimoon palvella asiakkaitamme sekä teknologian hyödyntämiseen asiakaskokemuksen luomisessa. Virbergin henkilöstö ja erityisesti Karl Bergström tukevat tätä tavoitetta erinomaisesti, koska heillä on hyvin samantapainen toimintamalli ja kulttuuri kuin Kas-Telineillä”, toteaa Kas-Telineiden toimitusjohtaja Kari Rantakoski.

”Nyt toteutettu yritysosto tukee erinomaisesti Kas-Telineiden tavoitetta kasvaa merkittäväksi sääsuojayritykseksi pääkaupunkiseudulla. Asiakkaiden kiinnostus Kas-Telineiden omaan pilvipohjaiseen 3D-mallinnuksiin perustuvaan suunnittelupalveluun on merkittävää, ja nyt toteutetulla yrityskaupalla Kas-Telineet vahvistaa kykyään vastata tähän kysyntään”, kommentoi Juuri Partners Oy:n partner Tapani Varjas.

Lisätietoja: Tapani Varjas, partner, Juuri Partners Oy, p. 040 5555758

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.