KAS-Telineet Oy:n uusi sääsuojaratkaisu vähentää sääsuojauksen ilmastovaikutukset kolmannekseen

  • KAS-Telineet luopuu ensimmäisenä toimijana Suomessa PVC-muovista sääsuojien valmistuksessa.
  • PVC:n korvaaminen polypropyleenillä tiputtaa sääsuojauksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt alle kolmannekseen aiemmasta. Käytöstä poistuva kierrätettävä sääsuojamateriaali voidaan myös hyödyntää edelleen energiajätteenä.
  • Uudet polypropyleenipohjaiset sääsuojat ovat paitsi kierrätettäviä, myös kevyempiä, kustannustehokkaampia ja nopeampia asentaa.

KAS-Telineet korvaa sääsuojien valmistuksessa yleisesti käytetyn PVC-muovin kevyemmällä ja ympäristöystävällisemmällä polypropyleenillä. Ilmastoedut syntyvät suojien valmistuksessa käytetyn materiaalin matalammasta ilmastokuormasta sekä mahdollisuudesta hyödyntää materiaali käytön jälkeen energiana. Hiilijalanjäljen pienenemisen lisäksi pienenevät myös rakennusyhtiöiden kustannukset.

– Lähdimme tutkimaan vaihtoehtoja PVC-muoville ensimmäistä kertaa jo vuonna 2012. Tavoitteena oli löytää kevyempi, kustannustehokkaampi ja ympäristöystävällisempi materiaali sääsuojien valmistamiseen. Kokeillut vaihtoehdot eivät kuitenkaan osoittautuneet tarpeeksi kestäviksi ennen tätä, kertoo KAS-Telineet Oy:n toimitusjohtaja Kari Rantakoski.

– Nyt löysimme viimein voittajan: materiaalin, joka on kestävämpi kuin PVC, mutta ilman vastaavia haittavaikutuksia. Uudet sääsuojat ovat samalla miltei puolet kevyempiä. Se madaltaa rahtikustannuksia, nopeuttaa suojien asentamista ja lisää asentajien turvallisuutta. Materiaalin lujuus lisää työturvallisuutta myös esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä.

Uudet sääsuojat valmistetaan KAS-Telineiden omalla tuotantolinjalla Kaskisissa. Pilottiprojektit käynnistyvät kesä-heinäkuussa, ja yhtiö siirtyy käyttämään kierrätettävää sääsuojamateriaalia kaikissa uusissa kohteissaan syksyn 2020 aikana.

Merkittävät ilmastovaikutukset

KAS-Telineiden Nordic Offset Oy:llä teettämä selvitys osoittaa, että PVC:n korvaaminen polypropyleenillä tiputtaa sääsuojauksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt alle kolmannekseen aiemmasta: kierrätettävän sääsuojamateriaalin kokonaispäästöt neliötä kohden olivat laskennassa 770 grammaa CO2e, samalla kun perinteisen sääsuojamateriaalin päästöt jäivät yli kolme kertaa suuremmiksi (2 629 grammaa CO2e).*

Tyypillisessä rakennuskohteessa sääsuojaa kuluu noin 2 000 m2. Materiaali vaihtamalla sääsuojauksesta aiheutuneet kokonaispäästöt tippuvat 71 prosentilla aina 5,3 CO2-ekvivalenttitonnista 1,5 CO2-ekvivalenttitonniin.

Siinä missä perinteinen sääsuojamateriaali joudutaan käsittelemään ongelmajätteenä käytön jälkeen, kierrätettävä sääsuojamateriaali voidaan hyödyntää energiajätteenä. Perinteisen sääsuojamateriaalin hävittämisestä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat siten yli kuusinkertaiset kierrätettävään sääsuojamateriaaliin verrattuna.

Kasvun avaimet ovat tuotekehityksessä

Telinemarkkinassa on viime aikoina nähty isoja muutoksia niin yrityskauppojen kuin konsolidaatioidenkin muodossa. KAS-Telineet uskoo omassa tekemisessään tuotekehityksen ja kasvun voimaan.

– Pyrimme uudistamaan ja tehostamaan rakennusalan toimintatapoja, ja haemme samalla vahvaa kasvua markkinalla. Oma peitevalmistuksemme mahdollistaa ketterän tuotekehityksen; pystymme muokkaamaan tuotantolinjaa ja testaamaan uusia materiaaleja ja valmistustapoja. Samalla toimitusvarmuutemme on taattu – ajamme koneita tarvittaessa jopa kolmessa vuorossa, Rantakoski sanoo.

Kas-Telineet on uudistanut markkinaa aiemminkin. Yhtiön kehittämä innovatiivinen Oxia-palvelu mahdollistaa rakennustelineiden ja sääsuojien yksilöllisen suunnittelun ja hallinnan. Samalla se lisää kohteiden turvallisuutta: 3D-mallinnus mahdollistaa erittäin tarkat lujuuslaskelmat, joiden avulla voidaan varmistaa, että telineiden kuorma kohdistuu kiinteisiin rakenteisiin.

KAS-Telineet kehittää liiketoimintaansa yhteistyössä pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:n kanssa. Juuri Partners on rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Juuri tukee yrityksen omistajia ja johtoa strategian ja liiketoiminnan kehittämisessä kokonaisvaltaisesti aina hallitustyöskentelystä operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

(*) Nordic Offset Oy:n toteuttamassa laskennassa kasvihuonekaasupäästöt on yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2e), jolloin eri kasvihuonekaasupäästöt ovat vertailukelpoisia. Laskenta on suoritettu soveltaen kansainvälistä kasvihuonekaasupäästöjen protokollaa (GHG Protocol), eri standardeja ja viitekehyksiä (mm. ISO 14040, 14044 ja 14067 sekä PAS 2050) sekä toimialakohtaisia ohjeistuksia (mm. Ympäristöministeriö 2019: Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmä).

Lisätietoja:

Kari Rantakoski, toimitusjohtaja, KAS-Telineet Oy, puh. 0400 969 396, kari.rantakoski@kas-telineet.fi
Tapani Varjas, partner, Juuri Partners Oy, puh. 040 555 5758, tapani.varjas@juuripartners.fi
Anna-Katri Räihä, Nordic Offset Oy, Senior Advisor, LCA and carbon footprint calculations,
puh. 044 971 1128,  anna-katri.raiha@nordicoffset.com

KAS-Telineet Oy
KAS-Telineet on voimakkaassa kasvussa oleva perheyritys, jolla on takana pitkä kokemus rakennusteline-alalta. KAS-Telineiden tavoitteena on kasvaa yhdeksi alan suurimmista toimijoista Suomessa, sekä ennen kaikkea olla alan toimintatapojen uudistaja ja edelläkävijä. Keskeisessä roolissa yhtiön tavoitteiden toteutumisen kannalta on sen korjaus- ja uudisrakentamiseen käytettävien telineratkaisujen ja sääsuojauksen suunnittelun tueksi kehittämä, alalle ainutlaatuinen pilvipohjainen 3D-suunnittelujärjestelmä. Järjestelmä tehostaa merkittävästi sekä KAS-Telineiden omaa, että sen asiakkaiden toimintaa.

 Juuri Partners Oy

Juuri Partners Oy:n 10 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. www.juuripartners.fi