Kasvurahastojen Rahasto II Ky mukaan Juuri Rahastoon

Teollisuussijoituksen hallinnoima Kasvurahastojen Rahasto II (KRR II) on liittynyt mukaan Juuri Rahastoon 7,5 miljoonan euron sijoitussitoumuksella. KRR II sijoittajia ovat Teollisuussijoituksen lisäksi Valtion Eläkerahasto, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Kuntien Eläkevakuutus ja Eläkevakuutusyhtiö Elo. KRR II sijoituksen jälkeen Juuri Rahaston koko on 73 miljoonaa euroa. Maaliskuussa tapahtuneen aloituksen jälkeen rahastoon sijoittajiksi ovat liittyneet myös Merimieseläkekassa sekä Eläkekassa Verso.

Sijoitussitoumusten kasvu mahdollistaa Juuri Rahaston entistä laajemmin rahoittamaan suomalaisten yritysten kasvua. Rahastoon etsitään kasvuhakuisia vakiintuneita kotimaisia yrityksiä liikevaihdoltaan n. 5 – 50 miljoonaa euroa. Pääomien lisäksi yrityksille tarjotaan apua liiketoimintastrategian kirkastamisessa, rahoituskyvyn parantamisessa sekä johtamisen ja läpinäkyvyyden kehittämisessä.