Kiviainesten erikoisosaaja Kamrock Oy ostaa Ab R. & S. Sundvik Oy:n – kestävää murskausvoimaa Pohjanmaan lakeuksille

Kiviaineksen murskaukseen ja jalostamiseen erikoistunut Kamrock Oy kasvattaa liiketoimintaansa hankkimalla murskausalan perheyhtiö Ab R. & S. Sundvik Oy:n koko osakekannan.

Viime vuosina voimakkaasti kasvanut Kamrock vahvistaa asemaansa Pohjanmaan alueella ostamalla Ab R. & S. Sundvik Oy:n koko osakekannan sekä Kiviaines Sundvik Oy:n liiketoiminnan. Samassa yhteydessä Sundvikin louhintaliiketoiminta myydään Louhinta-Kääntä Oy:lle. Yhtiön henkilökunta jatkaa nykyisissä tehtävissään.

Kauppa mahdollistaa Kamrockin liiketoiminnan kasvattamisen ja edelleen kehittämisen. Samalla se varmistaa Sundvikin toiminnan jatkumisen omistajaosakkaiden alkaessa suunnitella lähivuosina tapahtuvaa eläkkeelle jäämistään.

– Kaupan myötä pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistäkin paremmin sekä vahvistamaan tarjontaamme Pohjanmaan alueella. Sundvikilla on hyvä konekanta ja ennen kaikkea uskomaton 40-vuotinen kokemus alalta; on hienoa saada tämä ainutlaatuinen perimä osaksi liiketoimintaamme, sanoo Kamrockin toimitusjohtaja Jarkko Peräaho.

– Voimme kaupan avulla myös laajentaa kehittämämme kalliosoran tuotantoa, ja edesauttaa siten osaltamme entistä ympäristöystävällisempää rakentamista.

Myös Sundvikilla kauppaan suhtaudutaan odottavin mielin:

– On hienoa, että perheyhtiömme tarina jatkuu osana Kamrockia. Meille on tärkeää, että yhtiö siirtyy Kamrockin kaltaiselle vahvojen arvojen yhtiölle. Kauppa antaa meille mahdollisuuden kehittyä ja palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin, alan edelläkävijyyttä ja laatua vaalien, sanoo Sundvikin toimitusjohtaja Joni Sundvik.

Kalliosoraa ehtyvien luonnonvarojen tilalle

Yksi Kamrockin kiinnostavista aluevaltauksista on myös yhtiön kehittämä kalliosora – vastuullinen ja tasalaatuinen kalliomurske, jonka avulla betonitoimijat voivat luopua ehtyvien luonnonvarojen käytöstä ja madaltaa hiilijalanjäljen ohessa myös kustannuksiaan.

Infrarakentamiselle ja rakennusteollisuudelle välttämättömän betonin tilavuudesta jopa 70 % on hiekkaa. Maailman luonnonhiekkavarannot ovat kuitenkin rajallisia, ja hiekan kuljetuksesta aiheutuu turhaa ympäristökuormaa.

Kamrock Oy:n kehittämä kalliosora tarjoaa kiinnostavan vaihtoehdon luonnonhiekan käytölle betonin valmistuksessa. Betoniteollisuuden tarpeisiin erinomaisesti sopiva tasalaatuinen hiekka murskataan kalliosta mahdollisimman lähellä toimituspaikkaa. Kun kuljetukset lyhenevät, toimitusvarmuus paranee, kuljetuskulut laskevat ja hiilijalanjälki pienenee merkittävästi. Kiviaineksen tasalaatuisuuden ansiosta myös betonin sementtimäärää on mahdollista vähentää, mikä säästää niin kustannuksia kuin luontoakin. 

Vahvaa kasvua Juuri Partnersin tuella

Erityisesti kaivos- ja rakennusteollisuuden sekä infrarakentamisen palvelemiseen keskittyvä Kamrock Oy on murskannut alansa kasvukäyriä kiitettävällä vauhdilla koko olemassaolonsa ajan. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 21 miljoonaa euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen 23 %. Yritysoston ja muun kasvun myötä liikevaihto kasvaa yli 30 miljoonaan euroon tänä vuonna. Yhtiö jatkaa vahvaa kasvuaan pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin tuella.

– Kamrock on vahvassa kasvussa, kiitos yhtiön tinkimättömän asenteen ja innovaatiokyvyn. Infrarakentamiseen liittyvät kasvunäkymät ovat hyvät, ja yhtiön kehittämä kalliosora on alkanut saada vahvaa jalansijaa markkinalla, sanoo Juuri Partnersin osakas Tommi Asmala.

– On ilo olla mukana kehittämässä toimintamalleja ja kestävämpää rakentamista. Kamrock sopii erinomaisesti Juuri Rahasto II:n portfolioon, jonka yritysten kasvua kiihdytetään yhdessä laaditun liiketoimintasuunnitelman mukaisesti yritysostoin aiempaa nopeammin.

 

Lisätiedot:

Jarkko Peräaho, toimitusjohtaja, Kamrock Oy, puh. +358 44 364 1654,  jarkko.peraaho@kamrock.fi

Joni Sundvik, toimitusjohtaja, Ab R. & S. Sundvik Oy, +358 40 671 4122, joni@sundvik.fi

Tommi Asmala, partner, Juuri Partners Oy, puh. +358 40 534 6228, tommi.asmala@juuripartners.fi

 

Kamrock Oy
Kamrock Oy on kiviaineksen murskaukseen ja jalostukseen erikoistunut yritys. Vuonna 2016 perustetun, eritoten kaivos- ja rakennusteollisuuden sekä infrarakentamisen palvelemiseen erikoistuneen yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 20,8 MEur. Kamrockin juuret ovat Pohjois-Pohjanmaan kallioperässä, ja se työllistää yli 80 henkilöä sekä noin 20 aliurakoitsijoiden työntekijää. Yhtiön käytössä on kahdeksan murskauslaitosta, joilla se urakoi ympäri Suomen. www.kamrock.fi

Ab R. & S. Sundvik Oy
Vuonna 1981 perustettu Ab R. & S. Sundvik Oy on murskaustoimintaan ja kiviaineksen tuottamiseen erikoistunut perheyritys. Pohjanmaalla toimivan yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 8,5 MEur. Yhtiö työllistää 36 henkilöä sekä noin 5 aliurakoitsijoiden työntekijää. Yhtiön 3 murskauslaitosta liikkuvat pääasiassa pohjanmaalla ja eteläpohjanmaallawww.sundvik.fi

Kiviaines Sundvik Ab Oy
Vuonna 2016 perustettu Kiviaines Sundvik Ab Oy kiviaineksen myynti yhtiö. Vaasan alueella toimivan yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 3,5MEur ja se työllisti 4 henkilöä sekä yhden aliurakoitsijan työntekijän.