Onnistumiset rakennetaan yhdessä – näin varmistamme menestyksekkään yhteistyön yrittäjän ja pääomasijoittajan välillä

Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa tarkoittaa tiivistä, useamman vuoden pituista yhteistä matkaa. Parhaimmillaan yhteistyö on sellaista aktiivista ajatustenvaihtoa ja yhteistä tekemistä, minkä lopputuloksena yhtiön arvo moninkertaistuu. Yhteistyön onnistumisen keskiössä ovat osapuolten – meidän tapauksessamme yrittäjien, johdon ja Juuren – välinen kemia, jaettu arvomaailma, vahva dialogi sekä yhteiset toimintatavat. Menestyksekkään yhteistyön rakentaminen ja ylläpitäminen onkin kaiken toimintamme ja arvomaailmamme ytimessä.

Ennen sijoitusta: Molemminpuolisen luottamuksen rakentaminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen

Onnistunut yhteistyö pohjautuu molemminpuoliseen luottamukseen ja sen rakentaminen alkaa jo ensimmäisessä tapaamisessa yrittäjien kanssa. Pidämme huolta siitä, että olemme sanojemme mittaisia, ja nostamme niin positiiviset kuin negatiivisetkin asiat esiin läpinäkyvästi ja rehdisti. Odotamme samaa myös yrittäjiltä. Mikäli koemme, että näin ei tapahdu, yhteistyön toteutuminen on epätodennäköistä.

Sijoitusta edeltävään toimintatapaamme kuuluu liiketoimintasuunnitelman laatiminen yhdessä yrittäjien kanssa. Suunnitelma laaditaan yhteisissä työpajamuotoisissa tapaamisissa. Fasilitoimamme prosessi on pitkälle konseptoitu, ja sen lopputulemana rakentuu yksityiskohtaiseen ulkoiseen ja sisäiseen analyysiin sekä eri strategisiin valintoihin perustuva 3–5 vuoden liiketoimintasuunnitelma tavoitteineen. Kun prosessi viedään läpi ennen sijoitusta, vauhtiin päästään heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Samalla varmistetaan yhteisymmärrys yhtiön tulevaisuudesta ja yhteisistä toimintatavoista jo ennen sijoitusta. Tekemiseen on helppo sitoutua, kun kaikki osapuolet voivat luottaa yhteistyön hedelmällisyyteen ja tähdätä tavoitteellisesti yhteiseen maaliin.

Sijoitusmalli: Arvonnousu ohjautuu sen tekijöille, eli yrittäjille

Olemme tyypillisesti vähemmistösijoittajana sijoituskohteissamme. Näkemyksemme mukaan suurempi osa yhtiön arvonnoususta kuuluu yrittäjille. Emme kuitenkaan ole ns. prosenttisijoittaja, vaan joustava kumppani, jonka kanssa isoista asioista päätetään yhdessä ja joka toimii samalla tavalla, omistimme sitten yhtiöstä 49 % tai 51 %. Pystymme rahoittamaan kasvua myös joustavilla lainainstrumenteilla, mikäli tämä nähdään parhaaksi rahoitusratkaisuksi.

Yhteinen matka: Emme sotkeudu päivittäiseen toimintaan, mutta toimimme aktiivisena sparrauskumppanina

Liiketoimintaa kehitetään tavoitteellisesti yhteistyössä yrittäjän kanssa. Ennen sijoitusta yhdessä laadittu liiketoimintasuunnitelma antaa raamit kaikelle tekemiselle. Meidän roolimme on toimia aktiivisena sparrauskumppanina johdolle ja tukea liiketoimintaa kaikin mahdollisin tavoin, päivittäiseen toimintaan kuitenkaan sotkeutumatta. Osana yhteistyötä haemme hallitukseen ulkopuolista osaamista myös asiantuntijajäsenistä, joiden profiili ja taustat ovat linjassa liiketoimintasuunnitelman kanssa. Olemme viikoittain yhteydessä yhtiöidemme johtoon ja sparraamme erinäisiä päätöksiä, suuria ja pieniä. Menestys tehdään aina yhdessä!

-Tommi-