Pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin toinen rahasto on saavuttanut tavoitekokonsa 125 miljoonaa euroa – yhtiö toimii kumppanina kotimaisille pk-kasvuyrityksille

18.5.2020

Pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin uusi rahasto, Juuri Rahasto II Ky, on saanut neljä uutta sijoittajaa ja saavuttanut 125 miljoonan euron tavoitekokonsa. Yhtiön ensimmäisestä, noin 80 miljoonan euron suuruisesta Juuri Rahasto I Ky:sta tehtiin vuosina 2015–2019 yhteensä 13 sijoitusta suomalaisiin kasvuyrityksiin. Juuri Partners ratkoo omalta osaltaan Suomen kansantaloudenkin mittakaavassa merkittävää pullonkaulaa, yrittäjävetoisten PK-yritysten kykyä kasvattaa liiketoimintaansa seuraavaan kokoluokkaan.

Pääomasijoitusyhtiö Juuri Partnersin uusi rahasto, Juuri Rahasto II Ky, on saavuttanut tavoitekokonsa 125 miljoonaa euroa, ja päättänyt sen myötä rahaston keräysvaiheen. Rahaston sijoittajina toimivat institutionaaliset sijoittajat, kuten vakavaraiset eläke- ja henkivakuutusyhtiöt, niin Suomesta kuin Suomen ulkopuoleltakin.

Juuri Partnersin strategiana on kumppanoitua kotimaisten pienten ja keskisuurten yritysten kanssa. Juuri toimii yrityksissä sekä sijoittajana että aktiivisena omistajana sijoittamalla yritykseen tarvittavaa riskipääomaa, vahvistamalla yritysten kasvupolkua ja kehittämällä yhtiötä kohti uutta kokoluokkaa yhteistyössä yrittäjien kanssa.

”Juuri Rahasto I Ky vakiinnutti paikkamme johtavana kotimaisena kasvuyritysten rahoittajana ja kumppanina. Uusi Juuri Rahasto II antaa entistä paremmat mahdollisuudet ja resurssit hyvien kotimaisten kasvuyritysten vauhdittamiseen. Hyviä yhtiöitä ja hankkeita on paljon”, sanoo Juuri Partnersin toimitusjohtaja Samuli Sipilä.

”Kakkosrahaston sijoitustoiminta on alkanut varsin poikkeavissa oloissa koronakriisin muuttaessa taloudellista toimintaympäristöä globaalisti. Meneillään oleva toimintaympäristön poikkeustila luo entistä suuremman tarpeen Juuren kaltaiselle kasvupääomaa ja tukea tarjoavalle kumppanille. Poikkeukselliset ajat tarjoavat aina myös mahdollisuuksia, ja ketterät kasvuyritykset voivat löytää niistä positiivisia kasvun paikkoja”, Sipilä arvioi.

”Minulla on ollut ilo olla tukemassa Juuren tiimiä uuden suomalaisen kasvurahaston rakentamisessa ideasta kakkosrahastoon. Juuri ratkaisee omalta osaltaan Suomen kansantaloudenkin mittakaavassa merkittävää pullonkaulaa, yrittäjävetoisten PK-yritysten kykyä kasvattaa merkittävästi liiketoimintaansa seuraavaan kokoluokkaan. Juuren tiimi on tuonut ammattimaisen omistamisen työkaluja PK-yritysten saataville hyvin helposti lähestyttävällä tavalla”, iloitsee hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

Tiivistä yhteistyötä kotimaisten kasvuyritysten kanssa

Juuri Partnersin uusi rahasto tekee sijoituksia pääosin Suomessa toimiviin kasvuyrityksiin, joiden liikevaihto on 5-150 miljoonaa euroa. Rahasto tekee sekä enemmistö- että vähemmistösijoituksia, kuitenkin siten, että yrittäjäomistajille jää merkittävä osuus yhtiön omistuksesta ja siten myös yhdessä Juuren kanssa saavutetusta arvonluonnista.

Uuden rahaston sijoitusstrategia perustuu keskeisiltä osin ensimmäisen rahaston hyväksi todettuihin kulmakiviin:

  • voimakkaaseen kumppanuuteen yrittäjien kanssa
  • kohdeyrityksen tarpeista lähtevän osake- ja velkarahoituksen yhdistelmän tarjoamiseen
  • Juuren oman tiimin ja asiantuntijaverkoston tukeen arvonluonnissa sekä
  • omistaja-arvolähtöisen vastuullisen sijoitusstrategian toteuttamiseen.

Noin 80 miljoonan euron suuruisen Juuri Rahasto I Ky:n sijoituskausi on päättynyt, ja rahastosta tehtiin vuosien 2015-2019 aikana yhteensä 13 sijoitusta suomalaisiin kasvuyrityksiin, joita olivat muuan muassa kiertotalousyhtiö Destaclean, teollisuuden virtaustekniikan huolto- ja kunnossapitopalveluita tarjoava Flowplus sekä Ukko.fi -kevytyrittäjäpalveluita tarjoava SPL Company. Juuri Partners on pystynyt tukemaan kohdeyritystensä kasvutavoitteita monipuolisella osaamisella ja pääomalla, ja salkkuyhtiöiden liikevaihto on kasvanut pääosin orgaanisesti keskimäärin 18 prosenttia vuodessa.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Samuli Sipilä, puh. 040 771 1764, samuli.sipila@juuripartners.fi

Juuri Partners Oy

Juuri Partners Oy:n 10 hengen tiimi hallinnoi yhteensä noin 200 miljoonan euron pääomasijoitusrahastoja Juuri Rahasto I Ky:tä ja Juuri Rahasto II Ky:tä, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistajuus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahastojen sijoittajapohja muodostuu sekä suomalaisesta että kansainvälisestä institutionaalisesta sijoittajakunnasta. www.juuripartners.fi