Pertti Korhonen Juuri Partnersin hallituksen jäseneksi

Juuri Rahasto I Ky:n hallinnointiyhtiö Juuri Partners Oy:n 16.2.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous on nimittänyt Pertti Korhosen hallituksen jäseneksi. Juuri Partnersin hallituksessa puheenjohtajana jatkaa Jukka Hienonen sekä jäseninä Jouni Heinonen, Vesa Silaskivi ja Samuli Sipilä.  Juuri Partnersin hallituksessa Juuri Rahasto I perustamisesta lähtien toiminut Pertti Karjalainen on ilmoittanut, ettei hän ole ajankäytöllisistä syistä käytettävissä hallitustyöskentelyssä jatkossa.

Pertti Korhonen on toiminut mm. toimitusjohtajana Outotec Oyj:ssä ja Elektrobit Group Oyj:ssä sekä Nokia Oyj:n johtokunnassa teknologiajohtajana. Lisäksi hän toimii tällä hetkellä mm. DNA Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Hänellä on laajaa ja monipuolista kokemusta muun muassa voimakkaasti kasvavien liiketoimintojen johtamisesta, teknologiateollisuudesta, digitaalisuudesta sekä yritysvastuukysymysten strategisesta johtamisesta.  Pertti Korhosen tausta ja osaaminen tuovat erinomaisen näkökulman Juuri Partnersin hallitustyöskentelyyn sekä Juuri Rahasto I:n potentiaalisten kohdeyritysten arviointiin ja salkkuyhtiöiden kehittämiseen.

”Olen tuntenut Pertti Korhosen jo vuosien ajan. Eteenpäin katsovana ja innostavana henkilönä hän on erittäin tervetullut jäsen Juuri Partnersin hallitukseen” toteaa hallituksen puheenjohtaja Jukka Hienonen.

”Juuri Partners on tuonut uuden, tuoreen tavan rahoittaa ja kehittää suomalaisia yrittäjävetoisia pk-yrityksiä. Olen innostunut, että pääsen antamaan kokemukseni valikoituneiden kasvuhakuisten Juuri Rahaston kohdeyritysten käyttöön”, toteaa Pertti Korhonen.

Juuri Partnersin hallitus ja henkilöstö kiittävät lämpimästi Pertti Karjalaista hänen arvokkaasta panoksestaan Juuri Partnersin hallitustyöskentelyssä, Juuri Partnersin sijoitustiimin sparraamisessa sekä tuesta Juuri Rahasto I:n keräämisvaiheessa.

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.