Reetta Rajala Juuri Partnersin hallituksen jäseneksi

Juuri Partners Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on valinnut hallituksen jäseneksi Reetta Rajalan. Juuri Partners Oy on Juuri Rahasto I Ky:n ja Juuri Rahasto II Ky:n hallinnointiyhtiö.

Reetta on ihmis- ja organisaatiomuutoksen ammattilainen, jolla on vahva kokemus yli sadasta suomalaisten top 50 yritysten muutoksesta ja transformaatiosta. Reetta kasvatti vuonna 2007 perustamansa CCEA:n 14 vuoden aikana yhden hengen konsulttiyrityksestä menestyväksi pohjoismaiseksi yli 50 hengen muutosjohtamisen konsulttitaloksi. Toimitusjohtaja työn lisäksi Reetta oli koko ajan mukana asiakasprojekteissa sekä keskittyi samalla yrityksen myynnin ja palveluiden kuten muutoksen mittaamisen kehittämiseen.

Reetta teki menestyksekkään irtaantumisen CCEA:sta vuonna 2021 ja on sen jälkeen toiminut hallitusammattilaisena sekä neuvonantajana. Hallitusammattilaisena Reetan vahvuuksia ovat muutosjohtaminen, kasvuyrittäjyys sekä myynti.

”Pääomarahastoissa olevien yritysten kasvusuunnitelmien toteuttaminen on pitkälti muutosjohtamista. Ihmismuutoksen johtaminen, viestintä, vuorovaikutus ja muutoksen mittaaminen ovat avainasemassa kohdeyritysten kasvun onnistumiselle. Reetan pitkä yrittäjäura muutosjohtamisessa on tervetullut lisä Juuri Partnersin toiminnan tueksi”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Topi Paananen.

”Ulkoinen sijoittaja tuo useimmiten merkittäviä muutoksia yritykselle, sen omistajille, johdolle ja työntekijöille On upeaa päästä varmistamaan portfolioyhtiöiden ihmismuutosten onnistuminen Juuren huippuammattilaisten kanssa”, perustelee Reetta Rajala Juuri Partnersin hallitukseen liittymistään.

Juuri Rahastot I ja II ovat suomalaisia pääomasijoitusrahastoja, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistaminen, liiketoiminnan tuki sekä tarvittaessa velkarahoitus. Juuri Partners hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 200 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia institutionaalisia sijoittajia.