Siivouspalveluyhtiö N-Clean vahvistaa kasvua Juuri Partnersin sijoituksella

Siivouspalveluihin erikoistunut turkulainen perheyhtiö N-Clean on saanut merkittävän sijoituksen suomalaisiin PK-yrityksiin keskittyvältä Juuri Partnersin Juuri Rahasto I Ky:ltä. Laajemman omistuspohjan lisäksi N-Clean saa lisäresursseja yhtiön kehittämiseen ja kasvuun. Tällä hetkellä yhtiö työllistää tytäryhtiöineen lähes 1 300 henkilöä siivous- ja toimitilapalveluissa Suomessa ja Ruotsissa.

Helena ja Rauno Nurmen sekä yhtiön varatoimitusjohtaja Suvi Kuusiston omistamalla perheyritys N-Cleanillä on yli kymmenen vuoden kokemus siivousalasta. Yhtiö keskittyy hotellien ja risteilyalusten lisäksi liiketiloihin, kiinteistöyhtiöihin, toimistoihin sekä kauppakeskuksiin ja lomahuoneistoihin. N-Cleanin kasvun perustana on vahva keskittyminen korkean palvelutason vaativiin asiakassegmenteihin.

”Juuri Partners antaa lisäresursseja yhtiön kehittämiseen, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita jatkossakin laadukkaasti. Tavoitteenamme on kasvaa Suomen merkittävimmäksi toimijaksi valituissa palveluissa. Juuri Partners tuo meille yhä laajempaa osaamista yhtiömme taustajoukkoihin. Uskon heidän ammattitaitonsa strategian ja hallinnon kehittämisessä tuovan meille voimavaroja kehittää perheyhtiötämme oikeaan suuntaan”, toteaa N-Cleanin toimitusjohtaja Rauno Nurmi.

N-Cleanin vahvuuksia alalla ovat asiakaslähtöisyys ja voimakas keskittyminen siivousprosessien kehittämiseen. Tästä esimerkkinä on yhtiön oma toiminnanohjausjärjestelmä, joka edesauttaa takaamaan laadukkaan työn vaativissa kohteissa. Lisäksi N-Clean panostaa vahvasti oman henkilöstönsä koulutukseen ja työhyvinvointiin. Toimialalle tyypillisestä suuresta henkilöstövaihtuvuudesta huolimatta yhtiön henkilöstö on arvioinut oman työtyytyväisyytensä korkealle.

”Siivousala on kiinni ihmisten laadukkaasta kädenjäljestä. Uskomme, että tämä syntyy hyvästä yhteistyöstä ja ammattitaitoon panostamisesta. Toimimme myös monille työntekijöille ponnahduslautana työelämään, ja olemme halunneet panostaa tähän monin eri tavoin esimerkiksi kiinnittämällä huomiota perehdyttämiseen ja kouluttamiseen. Juuri Partnersin mukaantulo omistajaksi mahdollistaa meille vahvemman kasvun ja se vaatii lisäresursseja eli rekrytointeja”, kertoo Nurmi

”N-Clean on saavuttanut erinomaisen markkina-aseman omassa segmentissään hotelli- ja risteilyalussiivouksessa asiakaslähtöisen toimintatapansa ansiosta. Yhtiön tapa toimia ja vahva markkina-asema ja osaava johto mahdollistavat orgaanisen kasvun. Olemme erittäin iloisia saadessamme olla mukana tukemassa N-Cleanin kehittämistä yhdessä Nurmen perheen kanssa”, kommentoi Juuri Partnersin partneri Anita Ojala.

Juuri Partners on rahoittaja, joka toimii aktiivisena vähemmistöomistajana suomalaisissa pk-yrityksissä. Juuri Partners tarjoaa kohdeyritykselle rahoituksen lisäksi yhtiön partnereiden verkostot ja osaamisen.

“Tavoitteenamme on löytää 10–15 kehitys- ja kasvukykyistä suomalaista yritystä. Olemme tyytyväisiä siihen, että pääsemme nyt sijoittamaan hieman suuremman kokoluokan yhtiöön. Olemme kiinnostuneita kasvuhakuisista vakiintuneista yhtiöistä, joiden liikevaihto on 5-50 miljoonaa ja joiden tuote tai palvelu on lähtökohdiltaan kunnossa”, kertoo Juuri Partnersin partneri Anita Ojala.

Lisätietoja:

Rauno Nurmi, toimitusjohtaja, N-Clean Oy, puh 040 730 1563

Anita Ojala, partner, Juuri Partners Oy, puh 040 826 2085

N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu siivouspalveluyritys, joka toimii valtakunnallisesti Suomessa, ja sen tytäryhtiö N-Clean Ab Tukholmassa Ruotsissa. Yritys työllistää lähes 1300 henkilöä siivous- ja toimitilapalveluissa. N-Cleanillä on kotimaassa vahva markkina-asema erityisesti hotelli- ja risteilyalussiivouksessa. N-Cleanin liikevaihto 2015 päättyneellä tilikaudella oli 24 miljoonaa euroa.

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus, liiketoiminnan tuki sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.