Uusi rahasto PK-yritysten kasvun tukemiseen

Juuri Rahasto on uudenlainen rahoituksen ja liiketoiminnan kehittämisen kumppani vakiintuneille suomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Rahastossa yhdistyvät kasvuhakuiselle yritykselle aktiivinen vähemmistöomistus, velkarahoitus sekä omistaja-arvon kasvattaminen yhdessä rahaston hallinnointiyhtiön kokeneiden partnereiden kanssa.

Juuri Rahasto I Ky on suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka keskittyy rahoittamaan ja kehittämään PK-yrityksiä, joiden liikevaihto on noin 5 -50 miljoonaa euroa. Rahoitukseen yhdistetään aina kontrolloitu vähemmistöomistus sekä kohdeyrityksen näkökulmasta optimaalinen velkarahoitus. Rahasto jakaa vahvan yhteisen intressin kohdeyhtiöiden enemmistöomistajien kanssa yhtiön kehittämisessä ja omistaja-arvon kasvattamisessa.

Juuri Rahaston toimintamallissa kohdeyrityksen kasvuun tarvittava rahoitus ja liiketoiminnan kehittämisen tuki räätälöidään aina yrityksen tarpeista. Tavoitteena on tukea kohdeyrityksiä mm:

  • liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvun esteiden poistamisessa
  • kasvuinvestointien rahoittamisessa
  • laajemmassa omistusrakenteen muutoksessa tai siihen valmistautumisessa
  • kasvuhakuisuuteen perustuvien käyttöpääomahaasteiden ja -rajoitteiden poistamisessa
  • jälleenrahoituskyvyn parantamisessa

Juuri Rahaston hallinnointiyhtiön tiimissä on neljä kokenutta perustajaosakasta. Toimitusjohtajana toimii Samuli Sipilä ja muina perustajina Markus Einiö, Anita Ojala ja Tapani Varjas.  Tiimin jäsenillä on pitkä ja monipuolinen tausta yritysten kehittämisestä, hallitustyöskentelystä, liiketoiminnan johtamisesta, markkinoinnista & brändinrakentamisesta, rahoituksesta, yritysjärjestelyistä ja pääomasijoitustoiminnasta.

Hallinnointiyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimii KTM Jukka Hienonen, joka on toiminut aiemmin mm. SRV:n ja Finnairin toimitusjohtajana sekä Stockmannin varatoimitusjohtajana.

”Suomalaisen PK-yrityskentän kehittäminen ja rahoitustarpeet ovat viime aikoina olleet voimakkaasti puheenaiheena talouskeskustelussa. Uusien rahoituslähteiden ja -mallien tarve on pankkien lainanannon kiristymisen vuoksi välttämätöntä. Varsinkin PK-yritysten rahoituslähteiden ja osaamisen monipuolistaminen on yksi tehokkaimpia kasvun mahdollistajia”, toteaa Jukka Hienonen.

”PK-sektorin kehittämisen tueksi tarvitaan lisää aktiivista rahaa, joka tarjoaa rahoituksen lisäksi käytännön tukea yritystoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen. Tähän tarpeeseen vastaa Juuri Rahasto, joka tuo rahoituksen lisäksi partnereiden monipuolisen osaamisen kohdeyritysten tueksi. Juuri Rahaston kohdeyrityksissä enemmistöomistajina jatkavat yrittäjät hyötyvät siten yhteisesti aikaan saadusta omistaja-arvon kasvusta.”, jatkaa Samuli Sipilä.

Rahaston kumppanina toimii pörssilistattu suomalainen sijoitusyhtiö Panostaja Oyj. Panostaja tarjoaa Juurelle käyttämiään työkaluja ja johtamisjärjestelmiä kohdeyritysten kehittämisen tueksi.

Juuri Rahaston pääomat ovat kotimaisilta vakavaraisilta arvostetuilta institutionaalisilta sijoittajilta. Juuri Rahasto I Ky:n ovat sijoittaneet Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia Oy, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö ja LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö. Sijoittajat haluavat sijoituksellaan edistää yrittäjyyttä, parantaa yrittämisen edellytyksiä sekä lisätä yhteiskunnan hyvinvointia. Rahaston käynnistyessä sen pääomat ovat 55 miljoonaa euroa. Rahasto ottaa edelleen vastaan uusia sijoituksia ammattimaisilta sijoittajilta.

Tiimin taustat

Samuli Sipilä

Työuransa Samuli on tehnyt rahoitusalalla, viimeiset 8 vuotta hän on toiminut toimitusjohtajana kahdessa eri yhtiössä, OP Rahastoyhtiössä sekä Pohjola Private Equity Funds Oy:ssä. Samulilla on laajalti kokemusta yritystoiminnan kehittämisestä, kasvattamisesta sekä myymisestä, ja hän on toiminut useissa eri hallituksissa eri toimialoilla. Samuli on työskennellyt pääomasijoitusalalla toistakymmentä vuotta ja toimii Juuri Rahaston hallinnointiyhtiö Juuri Partners Oy:n toimitusjohtajana.

Markus Einiö

Markuksella on monipuolinen, yli 20 vuoden kokemus yrittäjänä, konsulttina sekä ammattijohtajana yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja johtamisesta. Hän omaa vahvan taustan erityisesti myynnin, markkinoinnin ja brändin tuloksekkaasta rakentamisesta. Markus vastaa kohdeyritysten analysoinnista, niiden strategiatyöskentelyn, liiketoiminnan kehittämisen ja muutosjohtamisen tukemisesta. Markus on aiemmin toiminut mm. toimitusjohtajana asianajotoimisto Hammarström Puhakka Partnersissa, toimitusjohtajana mainostoimisto Family Inc:issä ja liikkeenjohdon konsulttina PricewaterhouseCoopersilla.

Anita Ojala

Anitalla on reilu 20 vuoden kokemus yritysjärjestelyiden rahoittamisesta sekä velkainstrumenteilla että oman pääoman ehtoisesti. Hän on kokenut yritysten analysoija ja omaa vahvaa toimiala- sekä rahoitusmarkkinaosaamista. Anita vastaa kohdeyritysten taloudellisesta analyysistä, sijoitusten rakenteen suunnittelusta, rahoitusjärjestelyiden toteutuksesta, kohdeyritysten taloudellisesta seurannasta, jälleenrahoituksen ja irtautumisten valmisteluista. Viimeksi Anita on toiminut johtajana Nordean Investointipankissa ja sijoituspäällikkönä Finnfundissa.

Tapani Varjas

Tapanilla on laaja-alainen, noin 20 vuoden kokemus yrittäjyydestä, investointipankkitoiminnasta, yritysjärjestelyistä, vähemmistöomistamisesta, hallinnoinnista ja riskienhallinnasta. Tapani vastaa kohdeyritysten hallinnointitavan kehittämisestä, yritys- ja rahoitusjärjestelyiden dokumentaatiosta, riskienhallinasta ja omistaja-arvolähtöisen yritysvastuun toteutumisesta sijoitustoiminnassa. Tapani on toiminut mm. päälakimiehenä Solidium Oy:ssä, johtajana Aventum Partnersissa ja Mandatum & Co:ssa.

Mediassa

Artikkeli Kauppalehdessä 17.3.2015
Artikkeli Talouselämässä 17.3.2015