Yrittäjä, tähtäimessä kansainvälistyminen?

”Miksei tarjoomamme toimisi yhtä hyvin jossain muussakin maassa?”

Ajatus on varmasti pyörähtänyt monen kotimarkkinaan keskittyneen yrittäjän päässä, mutta se on saattanut jäädä kaukaiseksi haaveeksi ’ehkä sitten joskus’ toteutettavaksi. Monilla suomalaisilla yhtiöillä on loistava palvelu tai tuote, jolle olisi kysyntää rajojen ulkopuolella uusilla markkina-alueilla.

Suomi on pieni kotimarkkina, ja siksi onnistunut kansainvälistyminen on usein avain suurimpiin menestystarinoihin. Kansainvälinen kasvu saattaa olla parhaita keinoja yrityksen arvon kasvattamiseen. Kynnys ensiaskelten ottamiseen voi kuitenkin olla korkea.

”Onko meillä riittävää osaamista? Onko tällaiseen hankkeeseen riittävästi aikaa? Uskallanko ottaa taloudellista riskiä? Mistä ylipäätään lähteä liikkeelle?” ovat muiden muassa kysymyksiä, joihin yhteistyö pääomasijoittajan kanssa auttaa löytämään vastauksia. Tässä muutamia yleistason neuvoja kansainvälisen polun aloittamiseen.

  1. Tutustu – opi markkinasta tapaamalla alan yrityksiä

On mahdollista palkata ulkopuolinen konsultti tutkimaan markkinaa, kilpailutilannetta, ja asiakastarpeita, mutta markkinaa on mahdollista todella ymmärtää ainoastaan tutustumalla henkilökohtaisesti sen toimijoihin. Tapaamalla puolentusinaa paikallista alan yrittäjää tai isompaa toimijaa voi saada hyvin kattavan käsityksen markkinadynamiikasta ja eri yritysten asemasta.

  1. Suunnittele – kartoita keinot päästä markkinaan

Yritysosto, uusi maaorganisaatio vai projektit Suomesta johdetusti? Yksiselitteistä vastausta parhaaseen keinoon ei ole, mutta eri vaihtoehtojen perinpohjainen kartoittaminen on aina hyvä ensimmäinen askel. Oli reitti mikä hyvänsä, paikallinen osaaminen ja kielitaito on kriittinen asia, joka tulee tavalla tai toisella hankkia. Myös yhteistyö yrittäjien tai muiden toimijoiden kanssa usein helpottuu, kun välissä on joku murtamassa kieli- ja kulttuurimuuria.

  1. Investoi – varaudu etupainotteisiin kuluihin

Uuden markkinan avaaminen on harvoin pieni investointi, oli valittu tie sitten yrityskauppa tai orgaaninen laajentuminen. Etupainotteisiin kuluihin on syytä varautua, ja suurella todennäköisyydellä yllätyskuluja syntyy suunniteltua enemmän. Siksi realistinen käsitys tarvittavasta investoinnista on tärkeä muodostaa jo varhaisessa vaiheessa.

  1. Priorisoi ja toteuta – tee kansainvälistymisestä organisaation kärkihanke

Polku markkinaan on harvoin mutkaton, ja se vaatii rankkaa työtä, päällekkäisiä toimenpiteitä, umpikujia ja uusien mahdollisuuksien löytämistä. Tapaa yrittäjiä, löydä yhteistyökumppaneita, palkkaa konsultti kartoittamaan ostokohteita, hanki headhunter rekrytoimaan paikallista vetäjää, ja niin edelleen. Pidä koetut opit ja seuraavat toimenpiteet jatkuvasti johtoryhmän ja hallituksen mietinnässä. Tärkeintä on pitää pyörä pyörimässä ja olla markkinassa läsnä, jolloin myös yllättävien yhteyksien kautta voi syntyä mahdollisuuksia.

Juuri Partners osaa tukea yrittäjiä muiden muassa näissä asioissa. Lisäksi Juuri Partnersilla on runsaasti kokemusta, työkaluja ja verkostoja, joiden avulla on helppo lähteä yhdessä aloittamaan kansainvälistä kasvupolkua. Pääomasijoittajan mukana olo sekä taloudellisten resurssien että muun tuen kannalta voi olla ratkaiseva sysäys kansainvälisten menestystarinan aloittamiseen.

– Aki Samaletdin

Juuri Partnersin ”Kasvun Juurella” -blogisarja on sarja kirjoituksia yrittäjille ja yrittäjänhenkisille lukijoille, tarjoillen näkemyksiä ja oivalluksia kasvuyritysten matkasta kasvukumppanin näkökulmasta. Sarja koostuu asiantuntijoidemme näkemyksistä yrittäjän ja pääomasijoittajan yhteisestä matkasta kohti menestystä, kattaen eri vaiheet aina kumppanin valinnasta exitiin. Kirjoituksissamme korostuu etenkin yhteisen arvon luominen, vastuullinen kasvu, sekä päätöksenteon avaintekijät.

Blogisarja tarjoaa eläviä esimerkkejä ja käytännön oppeja, jotka valaisevat Juuri Partnersin ainutlaatuista lähestymistapaa sijoittamisessa ja yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tavoitteenamme on tarjota lukijalle ei vain tietoa, vaan myös inspiraatiota ja työkaluja, jotka tukevat heidän kasvutarinaansa yhdessä pääomasijoittajan kanssa, tai ilman.