Yrityksen kestävän kasvun polku – näkökulmia pääomasijoittajan silmin

Yrityksen kehittyminen on sen elinehto. Ilman kehitystä yritys junnaa paikallaan ja muiden toimijoiden kehittyessä yrityksen suhteellinen asema heikkenee ja markkinataloudessa liiketoiminta lopulta hiipuu. Yritysten kontekstissa kehittyminen tarkoittaa usein kasvua.

Kasvun ytimessä on tahtotila, joka juontaa juurensa yrityksen omistajista. Tämän lisäksi tarvitaan vahvaa osaamista ja tyypillisesti kokemusta kasvusta ja sen hallinnasta. Kasvuun liittyy monia sudenkuoppia, jotka voidaan välttää tai joihin voidaan varautua huolellisella suunnittelulla.

Resurssit ja johtaminen

Yrittäjävetoisissa yrityksissä on tyypillistä, että kaikki päätöksenteko keskittyy yrittäjätoimitusjohtajaan. Pienemmässä mittakaavassa yksi päätöksentekijä voi riittää, mutta kasvun myötä langat eivät enää pysy yhden ihmisen käsissä. Kasvu vaatikin resursseja, erityisesti osaavia sellaisia. Resurssien kasvaessa on välttämätöntä jakaa vastuuta, sillä muuten päätöksenteko muodostuu pullonkaulaksi. Tämä edellyttää siirtymistä tilanteeseen, jossa asioiden sijaan pitääkin johtaa ihmisiä, jotka puolestaan johtavat asioita. Tämä on merkittävä muutos yrittäjälle, joka on tottunut pitämään yrityksen langat tiukasti omissa käsissään.

Rohkeuden puute tai sen kääntyminen uhkarohkeudeksi

Yrittäjien varallisuus on usein sidottu omistamiinsa yrityksiin. Tämä voi johtaa siihen, että kasvun tekemisen riski nähdään liian suurena, kun kaikki panokset ovat samassa korissa. Tällöin saattaa puuttua terve rohkeus viedä yritystä eteenpäin. Vastakohta rohkeuden puutteelle on uhkarohkeus, jossa otetaan kerralla liian suuria riskejä ja kasvuloikkia ilman asianmukaista varautumista.

Kasvu vaatii toimenpiteitä ei vain tavoittelua

Kasvun tekeminen on juuri sitä, tekemistä. Liian usein kasvu jää muiden päivittäisten kiireiden alle. Kasvu edellyttää panostamista esimerkiksi kansainvälistymiseen, myyntiin, markkinointiin, johtamiseen, varautumiseen ja johtamiseen. Toimien priorisointi on ratkaisevassa asemassa, jotta vältetään yli-investoinnit tai liian vähäiset panostukset.

Kasvupanostukset vaativat rahoitusta

Kasvu vaatii investointeja, olipa kyse sitten ihmisistä, myynnistä, markkinoinnista, tuotantojärjestelmistä tai tuotekehityksestä. Investoinnit puolestaan edellyttävät rahoitusta. Rahoituksen lähde voi olla esimerkiksi liiketoiminnan kassavirta, velkarahoitus tai oman pääoman ehtoinen sijoitus. Tärkeintä on, että rahoitus soveltuu yrityksen tilanteeseen.

Yrityksen kasvattaminen ilman aiempaa kokemusta voi olla haastava, mutta tavoiteltava, tie. Mahdollisia kuoppia matkalla voi tasoittaa hankkimalla kokemusta yrityksen ulkopuolelta. Me Juuri Partnersilla olemme yrittäjien kasvukumppaneita ja olemme nähneet monia sudenkuoppia, joihin löytyy ratkaisut ennen niiden syntymistä. Tuomme mukanamme laajan osaamisen ja verkostomme kuoppien tasoittamiseen.

– Tommi Asmala

Juuri Partnersin ”Kasvun Juurella” -blogisarja on sarja kirjoituksia yrittäjille ja yrittäjänhenkisille lukijoille, tarjoillen näkemyksiä ja oivalluksia kasvuyritysten matkasta kasvukumppanin näkökulmasta. Sarja koostuu asiantuntijoidemme näkemyksistä yrittäjän ja pääomasijoittajan yhteisestä matkasta kohti menestystä, kattaen eri vaiheet aina kumppanin valinnasta exitiin. Kirjoituksissamme korostuu etenkin yhteisen arvon luominen, vastuullinen kasvu, sekä päätöksenteon avaintekijät.

Blogisarja tarjoaa eläviä esimerkkejä ja käytännön oppeja, jotka valaisevat Juuri Partnersin ainutlaatuista lähestymistapaa sijoittamisessa ja yhteistyössä yrittäjien kanssa. Tavoitteenamme on tarjota lukijalle ei vain tietoa, vaan myös inspiraatiota ja työkaluja, jotka tukevat heidän kasvutarinaansa yhdessä pääomasijoittajan kanssa, tai ilman.