Avoimuusperiaatteet

Avoimuusperiaatteet

Juuri Partners Oy on perustettu vuonna 2014, ja se on avainhenkilöidensä kokonaan omistama yhtiö.

Yhtiö on vuonna 2015 merkitty Finanssivalvonnan vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 5 luvun 1§:n mukaiseen ylläpitämään julkiseen rekisteriin.

Yhtiö hallinnoi 81,5 miljoonan euron määräistä Juuri Rahasto I Ky:tä ja 125 miljoonan euron määräistä Juuri Rahasto II Ky:tä. Rahastot tekevät vähemmistö- ja enemmistösijoituksia suomalaisiin pk-yrityksiin, joiden liikevaihto on noin 5-150 miljoonaa euroa. Rahastot voivat tehdä sijoituksia sekä osakkeisiin, muihin oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin että lainainstrumentteihin.

Juuri Rahasto I Ky:n sijoittajat ovat suomalaisia eläke- ja vakuutusyhtiöitä. Juuri Rahasto II Ky:n sijoittajapohja muodostuu suomalaisesta ja kansainvälisestä eläke- ja vakuutusyhtiökentästä.

Rahastojen arvonmäärityksessä sovelletaan kansainvälisesti vakiintuneita IPEV-arvonmääritysohjeistusta.

Rahastojen sijoittajaraportoinnissa sovelletaan Invest Europen raportointiohjeistusta ja raportointi tehdään AtomInvest-ohjelmistolla.

Juuri Partners Oy on Pääomasijoittajat ry:n jäsen ja se noudattaa toiminnassaan Pääomasijoittajat ry:n suosituksia.

Ensisijaiset mediakontaktit: Samuli Sipilä, puh + 358 40 771 1764, samuli.sipila@juuripartners.fi