Visio

Visio

Juuri haluaa olla kunnianhimoisten suomalaisten yritysten kiinnostavin kasvukumppani sekä pääomasijoitusalan uudistaja.

Missio

Juurella on voimakas tahto kehittää ja kasvattaa suomalaisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä, sekä tukea ja vaurastuttaa yrittäjiä ja suomalaista yhteiskuntaa.

Arvot

Juuri kyseenalaistaa tarvittaessa totutut toimintatavat ja pyrkii löytämään uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin. Tämä koskee niin Juuren tapoja tukea yrittäjiä strategian määrittelyssä, kasvuun liittyviä toimintamalleja kuin viestimisen tapojakin. Yhdistämällä sekä toimivaksi koettua että uusia, tuoreita ratkaisumalleja päästään parhaisiin tuloksiin ja hallittuun riskitasoon.

Juuri fanittaa väkevästi suomalaista yrittäjyyttä ja pyrkii osaltaan edistämään suomalaisten PK-yritysten menestystä. Haluamme olla yrittäjille helposti lähestyttävä, haluttu ja luotettava kumppani, aisapari, jonka kanssa yhdessä toimien yrityksen menestys saadaan uudelle tasolle. Yrittäjähenkisyys näkyy myös yritteliäisyytenä, olemme valmiita taistelemaan yritystemme puolesta. Mitä paremmin saamme yrittäjämme menestymään, sitä paremmin menestyy myös Juuri.

Toimintatapaamme yrittäjien kanssa leimaa reilu yhdessä tekemisen henki, uskomme siihen että menestyvän yhteistyön tulee olla vähintäänkin mukavaa, mahdollisimman usein hauskaa. Samoin haluamme olla  yhteistyössä yrittäjiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa, avainasemassa on luotettavuus. Haluamme olla sanojemme mittaisia joka tilanteessa, mieluiten ylittää odotukset. Juuren kanssa yrittäjän ei pidä koskaan joutua yllättäviin ongelmatilanteisiin

Uskomme menestyksen rakentamiseen kannustavuuden kautta. Juuri kannustaa yrittäjiään, kohdeyritysten johtoa sekä näiden työntekijöitä. Juuren tiimissä kaikki kannustavat toisiaan. Kannustamme myös muita sidosryhmiämme heidän tehtävissään ja elämässään. Kannustamisen tuo meille kaikille taloudellista hyvinvointia ja hyvää fiilistä.

Juuri on kasvu- ja kehityshakuinen: pyrimme kasvuun niin taloudellisesti, henkisesti kuin osaamisenkin suhteen. Intohimomme on tukea portfolioyritystemme ja yrittäjiemme kasvua sekä vaurastumista. Haluamme myös itse kasvaa sekä tukea toinen toistemme kasvua.