Vastuullista omistaja-arvoa: Juuri Partnersin vastuullisuusraportti julkistettu

Juuri Partnersin hallinnoiman Juuri Rahaston II:n vastuullisuusraportti on julkistettu. Tämä ensimmäinen julkinen raporttimme vahvistaa sitoumustamme omistaja-arvolähtöisen ja käytännönläheisen vastuullisuustyön kehittämiseen.

Jatkuva ja käytännönläheinen omistaja-arvolähtöinen kehitystyö muodostavat perustan Juuri Partnersin vastuullisuustyölle. Juuren perustamisesta lähtien jatkuva kehitys on ollut keskiössä vastuullisuustyömme osalta. Viime vuonna allekirjoitimme UN PRI Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja tänä vuonna laadimme meidän ensimmäisen julkisen vastuullisuusraporttimme.

Raporttimme tiivistää Juuri Partnersin vastuullisuustyön lähtökohdat ja tuo esiin jatkuvan kehityksen periaatteita ja sitä, miten koko Juuren tiimi on sitoutunut vastuullisuustyöhön ja kuinka työ huomioidaan läpi linjan portfoliossamme. Raportti tiivistää myös kokonaisvaikutuksia salkkutasolla. Tämän lisäksi osana ESG-työtä mittasimme ensimmäistä kertaa Juuren omaa hiilijalanjälkeä. Portfolioyhtiötasolla tuomme kunkin yhtiön keskeiset vastuullisuusmittarit esiin ja esittelemme yhtiöiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Haluamme kiittää kaikkia Juuren portfolioyhtiöitä käytännön vastuullisuustyöstä. Kerrottavia esimerkkejä olisi paljon, mutta tässä raportissa erityisen noston saa Nitorin edelläkävijyys vastuullisuuden käytännön toteuttamisessa ja Kamrock, joka toimintaa tehostamalla ja sähköistämällä luo suuria säästöjä kasvihuonepäästöissä alalla, joka on keskeisessä roolissa uusiutuvaa energiaa rakennettaessa ja kriittisen infrastruktuurin uusintamisessa.

Tutustu lisää (aukeaa uuteen ikkunaan): Juuren vastuullisuusraportti 2023

Juuren vastuullisuuten voi tutustua yleisesti tästä.

 

Lisätiedot:
Antti Antikainen, Investment Manager, Juuri Partners, +358 40 484 9695, antti.antikainen@juuripartners.fi

 

Juuri Rahastot I ja II ovat suomalaisia pääomasijoitusrahastoja, jotka rahoittavat vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen omistaminen, liiketoiminnan tuki sekä tarvittaessa velkarahoitus. Juuri Partners hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 200 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia institutionaalisia sijoittajia.