Juuri Rahasto vauhdittaa leikkivälinevalmistaja Puuha Groupin kasvua

PK-yrityksiin sijoittava Juuri Rahasto I Ky lähtee leikkivälinevalmistaja Puuha Group Oy:n rahoituskumppaniksi. Kyseessä on noin vuosi sitten toimintansa aloittaneen pääomasijoitusyhtiö Juuri Partners Oy:n hallinnoiman Juuri Rahaston toinen sijoitus. Juuri Rahasto tukee turkulaisen Puuha Groupin liiketoimintaa ja asiakaslähtöistä toimintamallia sekä vahvistaa yhtiön mahdollisuuksia panostaa vientiin.

Puuha Group on maan johtavia lasten leikki-, liikunta- ja ulkoiluvälineiden valmistajia, joka on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Yhtiön liikevaihto on moninkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana nykyiseen noin viiden miljoonan euron tasoon. Yritys palkittiin 19.4.2016 vuoden turkulaisena kasvuyrittäjänä Entrepreneurial Spirit of Turku – kilpailussa. Puuha Groupin tavoitteena on laajentua myös valikoiduille markkinoille ulkomailla. Yhtiöllä on lisenssisopimus Muumi-hahmojen käyttämisessä leikkipaikkavälineissä Suomessa ja sen lähialueilla sekä Japanissa, mikä antaa vahvan tuen viennin vauhdittamisessa.

”Yhteistyömme mahdollistaa Puuha Groupin kasvun ja vahvistaa hyvin alkanutta omaa toimintaamme uutena ja erilaisena kasvurahastona. Markkinoilla on selvä tarve kaltaisellemme toimijalle. Kotimaisilla yritysrahoitusmarkkinoilla on niukasti vaihtoehtoja pankkien ja perinteisen, enemmistökauppaan perustuvan pääomarahoituksen lisäksi”, sanoo Juuri Partnersin toimitusjohtaja Samuli Sipilä.

”Edellytyksemme kasvuun ja kansainvälistymiseen ovat entistä paremmat saamamme lisärahoituksen ansiosta. Juuri Partners on aktiivinen vähemmistöomistaja, jonka verkostoista ja osaamisesta odotamme saavamme paljon lisätukea”, sanoo Puuha Groupin toimitusjohtaja Marko Mäkelä.

Mäkelä muistuttaa, että lasten ylipaino ja muut liikkumattomuuteen liittyvät terveysongelmat yleistyvät jatkuvasti.  ”Kyseessä on globaali ongelma, jonka taustalla on kännyköiden ja tablettien liiallinen käyttö. Lapset ja nuoret on saatava taas innostumaan ulkona liikkumisesta. Siihen kaivataan uusia ja erottuvia tuote- ja palveluvaihtoehtoja”, hän toteaa.

Pankkien ja perinteisten pääomasijoittajien välimaastossa

Juuri Partners on rahoittaja, joka toimii aktiivisena vähemmistöomistajana suomalaisissa pk-yrityksissä. Yritys on uudenlainen toimija, joka sijoittuu pankkien ja perinteisten pääomasijoittajien välimaastoon. Juuri Partnersista kohdeyritys saa rahoituksen lisäksi käyttöönsä myös partnereiden verkostot ja osaamisen.

“Tavoitteenamme on löytää 10–15 kehitys- ja kasvukykyistä suomalaista yritystä. Olemme kiinnostuneita vakiintuneista yhtiöistä, joiden tuote tai palvelu on lähtökohdiltaan kunnossa ja jotka ovat muutoksen edessä”, sanoo Juuri Partnersin toimitusjohtaja Samuli Sipilä.

Lisätietoja:

Marko Mäkelä, toimitusjohtaja, Puuha Group Oy, puh 0400 477449

Samuli Sipilä, toimitusjohtaja, Juuri Partners Oy, puh 040 7711 764

Juuri Rahasto I Ky on uusi suomalainen pääomasijoitusrahasto, joka rahoittaa vakiintuneita ja kannattavia pieniä ja keskisuuria yrityksiä Suomessa. Juuri Partners tarjoaa kasvuhakuisille yrityksille uudenlaisen liiketoiminnan rahoitus- ja kehitysmuodon, jossa yhdistyvät aktiivinen vähemmistösijoitus sekä velkarahoitus. Rahaston koko on noin 80 miljoonaa euroa ja sen sijoittajina on merkittäviä suomalaisia institutionaalisia sijoittajia.

Puuha Group Oy on laadukkaita lasten leikkikenttävälineitä ja ulkokalusteita sekä niiden elinkaaripalveluita tarjoava yritys. Puuha Groupin tuotevalikoimaan kuuluu perinteisten leikkikenttävälineiden ja ulkokalusteiden lisäksi Muumi –ulkoleikkivälineet sekä ulkoliikuntavälineet. Tuotteiden suunnittelussa ja tuotannossa on kiinnitetty erityistä huomioita kotimaisuuteen, laatuun, kestävyyteen ja käytettävyyteen.