Juuren arvot – Tuore

8.12.2017

Esittelyssä Juuren arvot: ”TUORE”

”Vihreä”, ”raikas”, ”odotettu”, ”uusi” – tuoreuteen liitettävät määreet ovat meille useimmiten tuttuja vähittäiskaupan vihannestiskien mainoslauseista.

Jopa luonnossa tuoreus merkitsee toki paljon muutakin. Tuoreus on uusiutumista ja uusiutuminen kaiken kasvun edellytys. Aikaisemman kasvun perimä antaa pohjan uudelle kasvulle. Kyky olla tuore uudestaan ja uudestaan mahdollistaa kehityksen, kyvyn muuntua ja kasvaa sekä menestyä kovassa kilpailussa.

Miten tämä kaikki sitten siirtyy yritysmaailmaan?

Yhtiöiden strategian, toimintatapojen sekä omistajien ja johdon jatkuva positiivinen haastaminen varmistavat kilpailutekijöiden tuoreuden. Kyky uusiutua ennakkoluulottomasti sekä vallitsevia toimintamalleja kyseenalaistaen luo pohjan kasvun kiihdyttämiselle. Juuren strategia, toimintatavat, tiimi ja verkostot ovat alusta alkaen olleet tuoreita kotimaisessa pääomasijoituskentässä. Juuri on sitoutunut uusiutumaan ja jatkuvasti kehittymään. Juuren arvoihin itseoikeutetusti kuuluu ”Tuore”.

Juuri kyseenalaistaa tarvittaessa totutut toimintatavat ja pyrkii löytämään uudenlaisia ratkaisuja ongelmiin. Tämä koskee niin Juuren tapoja tukea yrittäjiä strategian määrittelyssä, kasvuun liittyviä toimintamalleja kuin viestimisen tapojakin. Yhdistämällä sekä toimivaksi koettua että uusia, tuoreita ratkaisumalleja päästään parhaisiin tuloksiin ja hallittuun riskitasoon.

 

Muiden arvojen esittelyt: