Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Keskiviikko – Salkkuyhtiömme kehitystyötä hallituksen kokouksessa tai sen ulkopuolella

31.10.2018

Tuemme salkkuyhtiöidemme liiketoimintaa eri tavoin mm. tuomalla ulkopuolista osaamista hallitustyöhön, avustamalla mahdollisissa yrityskaupoissa, sparraamalla yhtiön johtoa eri tilanteissa ja esittelemällä sopivia osaajia verkostostamme eri tarpeisiin sekä tietenkin tuomme omalla osaamisellamme tukea rahoitusrakenteiden muokkaamisiin.

Hallitustyöskentely tukee yrittäjiä saavuttamaan yhdessä asetetut tavoitteet

 Pidämme hallituksen kokouksia vuodessa noin kuudesta kymmeneen salkkuyhtiöissämme. Tyypillinen hallituksen kokoonpano muodostuu yhdestä tai kahdesta yrittäjän edustajasta, kahdesta Juurelaisesta ja yhdestä kahteen ulkopuolisesta osaajasta. Kokoustyöskentely on teemoitettu vuosikellon mukaisesti ja juoksevista asioista. Pyrimme strategiseen hallitustyöskentelyyn kuitenkin ottamalla huomioon yhtiöidemme PK-yritysstatuksen. Keskeisiä kokouksissa käsiteltäviä aiheita ovat mm. strategia ja sen edistäminen kehitysprojektein, budjetointi, yritysvastuu, riskienhallinta, asiakas- ja henkilöstötilanteet, oikeat resurssit ja kyvykkyydet sekä mahdolliset yrityskaupat.

Toimimme aktiivisesti salkkuyhtiöidemme kanssa liiketoiminnan kehityksessä ja sparrauskumppanina

 Olemme aktiivisesti mukana salkkuyhtiöidemme kehittämisessä myös hallitusten kokousten ulkopuolella kuitenkaan sotkeutumatta yhtiöiden operatiiviseen tekemiseen. Työstämme yhdessä yrittäjien kanssa mm. yrityskauppoja, jälleenrahoituskuvioita, johtoryhmärekrytointeja, kansainvälisen toiminnan starttaamista, liiketoiminnan kehitysprojekteja ja strategian päivityshankkeita erillisissä foorumeissa. Toimimme myös pallotteluseinänä erinäisille päätöksille ja pyrimme auttamaan löytämään ratkaisuja liiketoiminnan haasteissa. Tyypillisiä keskustelunaiheita ovat esimerkiksi ovatko oikeat ihmiset oikeissa paikoissa, tuleeko resursseja lisätä nyt vai myöhemmin ja miten markkinointi- / talous- / HR- / myyntifunktiota voitaisiin tehostaa. Haemme ja tuomme ulkopuolista osaamista tarpeen mukaan verkostostamme neuvonantajien ja osaajien muodossa.

-Tommi-

 

Osa 1: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä

Osa 2: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Maanantai – Potentiaalisten uusien kohdeyhtiöiden etsintää ja analysointia

Osa 3: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Tiistai – Uuden sijoituksen transaktiorakenteen ja liiketoimintasuunnitelman laatimista

Osa 5: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Torstai – Kouluttautumista, verkostoitumista, ja viestintää

Osa 6: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Perjantai – Salkkuyhtiömme myyntiprosessin edistämistä ja rahaston sijoittajasuhteiden ylläpitoa

 

Tämä on neljäs osa ”Työviikko pääomasijoitusyhtiössä”-blogisarjaa, jossa yritän vastata kysymykseen mitä pääomasijoittaja käytännössä tekee kuvaamalla eri tehtäväkokonaisuuksia kuvainnollisesti arkipäivien muodossa.