Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Tiistai – Uuden sijoituksen transaktiorakenteen ja liiketoimintasuunnitelman laatimista

23.10.2018

Toimintatapamme mukaisesti räätälöimme jokaisen sijoituksen tapauskohtaisesti, joissakin hankkeissa tuomme selvään kasvutarpeeseen rahoitusta ja joissakin toisissa olemme tukemassa yhtiön johtoa, kun se hankkii yhtiön enemmistön itselleen. Sijoituksiemme yhteydessä luomme yrittäjien kanssa liiketoimintasuunnitelman, joka määrittää suunnan yhtiön tulevien vuosien kehitykselle muodostaen samalla raamit tarvittavalle osaamiselle ja rahoitukselle.

Transaktiorakenne on yksinkertaistettuna yhtä kuin rahoitusinstrumenttien jakauma ja toteutustapa, arvonmääritys ja rahoitustarpeet

 Sijoituksemme yhtiöön voi tapahtua kokonaan oman pääoman -ehtoisena tai oman pääoman ja velkainstrumenttien yhdistelmänä. Oman pääoman -ehtoinen rahoitus voi tapahtua yhtiön osakkeiden oston kautta, osakeannilla, jossa meille suunnataan uusia osakkeita tai näiden yhdistelmänä. Edellä mainittujen yhdistelmää arvonmäärityksineen ja summineen kutsutaan transaktiorakenteeksi. Yhtiön arvo määritetään kansainvälisesti vakiintuneiden IPEV-arvonmääritysohjeistuksien pohjalta. Kyseinen ohjeistus on noin 60-sivuinen opus, mutta yksinkertaistettuna kulminoituu verrokkiyhtiöiden ja -transaktioiden kertoimiin sekä tulevaisuuden kassavirtaan. Näitä työstämme excelissä hyödyntäen lisäksi käytössämme olevia tietokantoja. Rahoitustarpeet kirkastuvat liiketoimintasuunnitelman laatimisen kautta.

Liiketoimintasuunnitelma määrittää yhteisten tavoitetilan ja konkretisoi polun tavoitteiden yltämiseksi

 Yhtiön tulevaisuuden suunnan määrittämiseksi luomme yhdessä yrittäjien kanssa liiketoimintasuunnitelman seuraavalle noin viiden vuoden jaksolle. Liiketoimintasuunnitelma valmistuessaan on noin 50-sivuinen powerpoint-esitys. Jotta voimme muodostaa käsityksen tulevaisuudesta, meidän tulee ymmärtää yhtiön nykyinen tilanne ja markkina-asema, jotka käydään yrittäjien kanssa läpi. Tältä pohjalta voimme yhdessä asettaa yhtiölle tavoitteita ja rakentaa polun, miten asetettuihin tavoitteisiin tullaan yltämään. Suunnitelmassa priorisoidaan kehityksen kannalta keskeisimmät tekemiset, huomioidaan tarvittavat lisäresurssit ja osaamistarpeet. Tässä yhteydessä hahmotellaan meidän tuoma tukemme, niin osaamisen kuin rahoituksenkin näkökulmasta.

-Tommi-

 

Osa 1: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä

Osa 2: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Maanantai – Potentiaalisten uusien kohdeyhtiöiden etsintää ja analysointia

Osa 4: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Keskiviikko – Salkkuyhtiömme kehitystyötä hallituksen kokouksessa tai sen ulkopuolella

Osa 5: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Torstai – Kouluttautumista, verkostoitumista, ja viestintää

Osa 6: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Perjantai – Salkkuyhtiömme myyntiprosessin edistämistä ja rahaston sijoittajasuhteiden ylläpitoa

 

Tämä on kolmas osa ”Työviikko pääomasijoitusyhtiössä”-blogisarjaa, jossa yritän vastata kysymykseen mitä pääomasijoittaja käytännössä tekee kuvaamalla eri tehtäväkokonaisuuksia kuvainnollisesti arkipäivien muodossa.