Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Perjantai – Salkkuyhtiömme myyntiprosessin edistämistä ja rahaston sijoittajasuhteiden ylläpitoa

16.11.2018

Liiketoimintamme luonteeseen kuuluu olla omistajana tietyn määräajan, jonka jälkeen salkkuyhtiömme tyypillisesti myydään tai listataan, vaihtoehtoisesti yrittäjä voi myös lunastaa meidän omistusosuutemme itselleen. Tavoitteenamme on tällä tavoin luoda arvoa yrittäjillemme ja tietenkin rahastomme sijoittajille.

 

Yhtiön myyntiprosessi on aikaavievä projekti, joka lopulta kulminoituu yksinkertaiseen osakkeiden siirtymiseen vastiketta vastaan

Yhtiön myyminen on sinällään yksinkertaista, yhtiön osakkeet vaihtavat omistajaa vastiketta vastaan. Tätä kuitenkin edeltää noin 6-12 kuukauden prosessi, jossa luodaan parhaat edellytykset yhtiön myynnille. Me olemme mukana näissä prosesseissa tukemassa yrittäjiämme – meitä auttaa lisäksi joukko ulkopuolisia toimijoita, kuten investointipankki, asianajotoimistot ja tilintarkastusyhteisöt. Prosessissa laaditaan myyntimateriaaleja, valikoidaan paras mahdollinen potentiaalinen ostajajoukko, laaditaan ja neuvotellaan sopimuksia sekä luodaan edellytykset ostajille tutustua ostokohteeseen syvällisemmin, eli käytännössä kasataan keskeiset sopimukset ja taloudelliset luvut. Näissä kaikissa asioissa nousee esiin tehtäviä ja päätöksiä, suuria ja pieniä, joita viemme tehokkaasti läpi yhdessä yrittäjiemme kanssa.

 

Ilman sijoittajia meitä ei olisi. Tämän takia teemme aktiivisesti töitä heidän eteensä

Me olemme rahastomuotoinen toimija, joka hallinnoi sijoittajien varoja. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että teemme töitä sijoittajillemme. Pidämme sijoittajiemme ajan tasalla laatimalla neljännesvuosittain raportin toiminnastamme. Raportointi kattaa yhtiöspesifiä asioita kuten, keskeiset taloudelliset luvut, viimeaikaisen liiketoiminnan kehityksen, näkymän yhtiövastuuasioista ja arvon kehityksen. Raporttien lisäksi pidämme sijoittajien edustajille tapahtumia, joissa käymme tarkemmin viime aikaista toimintaamme läpi sekä tietenkin viestimme tekemisistämme aktiivisesti. Olettaen, että kaikki sujuu niin kuin pitää, keräämme uuden rahaston tasaisin väliajoin. Uuden rahaston kerääminen on hanke, joka tulee valmistella huolella ja pitää sisällään merkittävän määrän tapaamisia nykyisten ja uusien sijoittajien kanssa. Näissä hankkeissa tehtävämme on mm. miettiä tulevan rahaston keskeiset raamit, valmistella rahaston keräämisen tarvittava materiaali ja tehdä aktiivisesti töitä projektin edistämiseksi.

 

-Tommi-

 

Osa 1: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä

Osa 2: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Maanantai – Potentiaalisten uusien kohdeyhtiöiden etsintää ja analysointia

Osa 3: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Tiistai – Uuden sijoituksen transaktiorakenteen ja liiketoimintasuunnitelman laatimista

Osa 4: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Keskiviikko – Salkkuyhtiömme kehitystyötä hallituksen kokouksessa tai sen ulkopuolella

Osa 5: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Torstai – Kouluttautumista, verkostoitumista, ja viestintää

 

Tämä on kuudes ja viimeinen osa ”Työviikko pääomasijoitusyhtiössä”-blogisarjaa, jossa yritän vastata kysymykseen mitä pääomasijoittaja käytännössä tekee kuvaamalla eri tehtäväkokonaisuuksia kuvainnollisesti arkipäivien muodossa.