Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Maanantai – Potentiaalisten uusien kohdeyhtiöiden etsintää ja analysointia

15.10.2018

Käymme maanantaisin tiimin kanssa läpi potentiaalisia kohdeyhtiöitä hankevirtatapaamisessa.

Sijoitamme alle 5 %:iin analysoiduista yhtiöstä

Tapaamisessa läpikäytävät yhtiöt ovat päässeet keskustelun kohteeksi, joko suoraan meidän toimesta, investointipankin yhteydenotosta, suoraan yrittäjän toimesta tapahtuneen kontaktin takia tai meidän verkostomme esiin tuomasta mahdollisuudesta. Käymme vuosittain satakunta yhtiötä läpi ja yhtiömme noin kolmen ja puolen vuoden historian aikana olemme tehneet sijoituksen kymmeneen yhtiöön. Tämä antaa perspektiiviä siihen, kuinka valikoivia olemme, ja toisaalta kuinka tärkeää – meidän näkökulmastamme – on etsiä ja käydä aktiivisesti läpi erinäisiä yhtiötä.

Liiketoiminta- ja kasvuedellytykset analyysin keskiössä, mutta lopulta kaiken määrittää yrityksen avainhenkilöt

Tapaamisessa debatoimme yhtiöiden liiketoiminta- ja kasvuedellytyksistä, sen markkinoiden erityispiirteitä sekä ajateltua transaktiorakennetta rahoitustarpeineen. Analyysissa tukeudumme yhtäältä yhtiön historiallisiin lukuihin ja toisaalta tulevaisuuden määrittäviin tekijöihin. Tulevaisuuden kannalta keskeistä on ymmärtää yhtiön markkinoiden perusasiat ja miten yhtiö on näihin asemoitunut sekä ehkäpä kaikkein tärkeimpänä saada käsitys yhtiön avainhenkilöistä. Alkuvaiheessa analyysia tuotetaan julkisista lähteistä tiimin kesken ja haetaan tietoa verkostomme osaajista, yrittäjien kanssa käytävien keskusteluiden lisäksi. Transaktiorakennetta mietittäessä määrittäviä tekijöitä on yhtiön arvostus tänään, oletukset arvon kehitykselle ja tulevaisuuden kasvun rakentamisen edellyttämät rahoitustarpeet.

 

-Tommi-

 

Osa 1: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä

Osa 3: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Tiistai – Uuden sijoituksen transaktiorakenteen ja liiketoimintasuunnitelman laatimista

Osa 4: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Keskiviikko – Salkkuyhtiömme kehitystyötä hallituksen kokouksessa tai sen ulkopuolella

Osa 5: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Torstai – Kouluttautumista, verkostoitumista, ja viestintää

Osa 6: Työviikko pääomasijoitusyhtiössä: Perjantai – Salkkuyhtiömme myyntiprosessin edistämistä ja rahaston sijoittajasuhteiden ylläpitoa

 

Tämä on toinen osa ”Työviikko pääomasijoitusyhtiössä”-blogisarjaa, jossa yritän vastata kysymykseen mitä pääomasijoittaja käytännössä tekee kuvaamalla eri tehtäväkokonaisuuksia kuvainnollisesti arkipäivien muodossa.